Het schiet niet op met de verduurzaming van winkelpanden, meldt vastgoedadviseur Colliers.

Zo heeft bijna 70 procent van de winkelpanden geen energielabel.

Het energieverbruik is nu nog veel te hoog om de klimaatdoelen te halen.

De verduurzaming van winkels schiet vooralsnog tekort. Volgens vastgoedadviseur Colliers zijn winkelpanden bijvoorbeeld nog amper uitgerust met energielabels. Daarnaast is het energieverbruik nog veel te hoog om de doelen uit het klimaatakkoord te halen, zo meldt Colliers in een rapport over de problematiek.

Bijna 70 procent van de winkels heeft geen energielabel. Volgens Colliers zou dit niet moeten kunnen, omdat eigenaren hun winkels niet zonder certificaat mogen verhuren of verkopen. Het ontbreekt volgens de onderzoekers aan “dwingende wetgeving” vanuit de overheid om vastgoedeigenaren in beweging te krijgen. Voor kantoren geldt bijvoorbeeld dat in jet jaar 2023 minimaal energielabel C verplicht is. Zo’n verplichting is er niet voor winkelpanden.

Van de 25 grootste gemeenten in Nederland zijn Utrecht en Zaanstad de groenste winkelsteden. Een derde van het winkeloppervlak in die gemeenten heeft een energielabel A. In Zaanstad is de laatste jaren werk gemaakt van het vernieuwen van het centrum. In Utrecht draagt de herontwikkeling van winkelcentrum Hoog Catharijne en het moderne Leidsche Rijn Centrum bij aan de vergroening.

Verduurzamen geen prioriteit bij pandeigenaren

In Haarlem en Maastricht, steden die veel monumentale panden hebben, heeft 15 procent van de winkels het zuinigste energielabel. Voor monumentale panden is het volgens Collier niet verplicht om een label te hebben. Het verduurzamen van monumentale panden is ook een grote opgave, omdat eigenaren bijvoorbeeld niet veel mogen veranderen aan de buitenkant.

Colliers merkt op dat verduurzaming bij veel pandeigenaren geen prioriteit heeft. Dat geldt in mindere mate voor institutionele beleggers die panden bezitten. Zij worden vaak ook door aandeelhouders aangespoord te verduurzamen. Maar particuliere eigenaren zijn het minst bezig met vergroenen. Ingrepen die al gedaan worden zijn vaak kleinschalig met een korte zogeheten terugverdientijd, zoals het installeren van ledverlichting.

Voor een succesvolle verduurzaming is samenwerking tussen eigenaar en huurder noodzakelijk, aldus Colliers. “Het klimaatrapport van de Verenigde Naties laat zien dat er snel dwingende maatregelen nodig zijn. Er is letterlijk werk aan de winkel.”

LEES OOK: Is jouw huis klaar voor klimaatverandering? Zo bereid je je voor op hitte en wateroverlast