Het Nederlandse belastingsysteem is de afgelopen jaren veel te ingewikkeld geworden voor burgers en bedrijven en niet meer uitvoerbaar voor de Belastingdienst.

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes concludeert dat. Hij wil het systeem drastisch gaan vereenvoudigen.

,,We hebben voor elke belastinghervorming en nieuwe wet goede argumenten gehad, maar het telde de afgelopen 10 jaar op tot iets wat niet langer beheersbaar is. De Belastingdienst kan beter functioneren als de dienst niet meer aanhoudend voor ondoenlijke opgaven wordt gesteld”, aldus Wiebes.

Hij komt tot die conclusies nadat hij ruim 100 dagen geleden Frans Weekers verving als staatssecretaris. Die trad af nadat hij voortdurend te maken had gehad met de Bulgarenfraude en problemen met de uitbetaling van toeslagen en daarover telkens onder vuur lag in de Tweede Kamer.

Wiebes is op zijn eerste middag als staatssecretaris begonnen aan een analyse van de problemen bij de Belastingdienst, een van de grootste werkgevers van Nederland, waar gemiddeld per dag 1 miljard euro aan belastinginkomsten binnenkomt.

Belastingstelsel te ingewikkeld

Die conclusies zijn dat het stelsel ,,heel, heel moeilijk uitvoerbaar” is gemaakt door politieke wensen het afgelopen decennium, van een kerstboom aan toeslagen tot ingewikkelde autobelastingen bedoeld om schoon autorijden te stimuleren.

ICT-problemen Belastingdienst

Wiebes constateerde ook dat er sprake is van ICT-achterstand bij de fiscus. Zo stamt het systeem voor de inning van belastingen uit 1968 en dat voor de omzetbelasting uit 1975. Die processen zijn op zich nog altijd solide, maar niet in staat snel wijzigingen te verwerken.

Wiebes tempert nadrukkelijk de verwachtingen over zijn vereenvoudigingsoperatie. De eerste resultaten komen wellicht pas over 5 jaar en dan nog blijven fouten onvermijdelijk, hoe professioneel de dienst ook is en hoe up-to-date de systemen ook zijn. Een kleine fout op het grote geheel van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst, treft al snel tienduizenden mensen.

Wiebes erkent dat vooral de politiek schuldig is aan de complexiteit van het systeem. De Kamer krijgt in de toekomst van tevoren meer inzage in de verwachte uitvoerbaarheid van nieuwe wetten.

Meer openheid over fouten Belastingdienst

De Belastingdienst gaat opener communiceren over fouten in de eigen organisatie en bedrijfsvoering waarvan belastingbetalers de dupe zijn, liet Wiebes donderdag weten in een debat in de Tweede Kamer.

Wiebes wil transparanter zijn ,,zodat mensen zien wat goed gaat en wat niet”. Onzekerheid bij een door de Belastingdienst gemaakte fout maakt de ellende voor mensen die er slachtoffer van zijn vaak erger.

Maar tegelijkertijd zijn fouten bij de Belastingdienst niet te voorkomen en zullen ze altijd blijven, aldus Wiebes.

Fouten treffen al snel tienduizenden mensen, maar kunnen in het geheel van de bedrijfsvoering van de fiscus dan toch beperkt zijn. De Belastingdienst zal fouten zo snel mogelijk herstellen en excuses aanbieden aan de mensen die het treft, maar Wiebes voelt er niet voor om elke fout aan de Tweede Kamer te melden. Grotere ‘procesverstoringen’ meldt hij wel in de tussenrapportages aan de Kamer.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl