Als Nederland de btw op digitale kranten gelijk trekt met die van papieren kranten, riskeert Nederland op de vingers te worden getikt door de Europese Unie, zegt het kabinet.

Staatssecretaris Wiebes durft het niet aan. De BTW op digitale edities van kranten blijft 21 procent. Een verlaging zou goed nieuws zijn voor de betaalde journalistiek in Nederland. Op papieren kranten wordt nu zes procent BTW betaald. Kamerleden wilden november afdwingen dat hetzelfde tarief voor digitale kranten ging gelden.

Elektronische dienst

Vanwege het snel veranderende medialandschap, waarin het onderscheid tussen print en digitaal verder vervaagt, is Wiebes daar in principe wel voorstander van. Maar de staatssecretaris is bang dat een tariefsverlaging tegen Europese regels ingaat, schrijft hij aan de Kamer.

In die regels staat namelijk dat “langs elektronische weg verrichte diensten” van tariefsverlaging zijn uitgesloten. “Omdat het downloaden van een digitale krant is aan te merken als een dergelijke elektronische dienst, komt deze daarmee niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief”, aldus Wiebes aan de Kamer.

Teleurstelling bij media

De branchevereniging voor nieuwsmedia, NDP Nieuwsmedia, reageert teleurgesteld op de opstelling van Wiebes. Volgens de vereniging hebben andere Europese landen wel mogelijkheden gezien om de btw op digitale kranten te verlagen.

Overigens heeft Wiebes wel een brief naar de Europese Commissie gestuurd met de vraag de ongelijke behandeling van papieren en digitale kranten op te heffen.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl