Het Nederlandse werkloosheidscijfer is mede door de coronacrisis opgelopen, van 3,4 procent in april naar 3,6 procent in mei.

Volgens werk- en uitkeringsinstantie UWV is het aantal WW-uitkeringen met ruim een kwart gestegen.

Vooral jongeren met een flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de coronacrisis.

Mede als gevolg van de coronacrisis is de werkloosheid in mei opgelopen tot 3,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, tegenover 3,4 procent een maand eerder.

In mei kwamen er 16.000 personen zonder baan bij, waardoor Nederland vorige maand 330.000 werklozen telde.

In de maanden maart, april en mei kwamen er in totaal 56.000 werklozen bij. Het grootste deel, namelijk 38.000, was jonger dan 25 jaar. Mensen worden als werkloos gezien als ze bij steekproeven aangeven in de voorgaande weken actief naar een baan te hebben gezocht.

De werkloosheid ligt volgens de CBS-cijfers nu op hetzelfde niveau als begin 2019.

Volgens een prognose van het Centraal Planbureau (CPB) zal de werkloosheid dit jaar gemiddeld 5 procent van de beroepsbevolking bedragen en in 2021 verder oplopen naar 7 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert dat het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 personen is gedaald tot 8,9 miljoen.

Vooral onder jongeren steeg het aantal uitkeringen sterk

Vooral jongeren met flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de crisis, meldt uitkeringsinstantie UWV. In totaal keerde de instantie in mei aan 301.000 mensen in Nederland WW uit, terwijl dat er in februari nog 240.000 waren.

In mei kende het UWV 42.000 nieuwe WW-uitkeringen toe. Doordat er ook mensen uitstroomden waren er per saldo negenduizend meer WW-uitkeringen dan in april, toen het totale aantal WW-uitkeringen al explosief was toegenomen.

"Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract", zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV. "Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt."

Het aantal ontvangers van een uitkering in de leeftijdsgroep van 15 tot en 25 jaar is in drie maanden tijd verdrievoudigd.

De sterkste stijging van het aantal WW-uitkeringen werd in de horeca en catering gemeten. In deze sector waren er ruim 12 procent meer werkloosheidsuitkeringen dan een maand eerder. Ook in de schoonmaakbranche, de detailhandel en in de uitzendbranche namen de WW-aanvragen sterk toe.

Lees meer: