De werkloosheid is in Nederland flink gestegen in juni naar 4,3 procent van de beroepsbevolking.

Economen denken dat de werkloosheid gestaag oploopt door de coronacrisis, tot gemiddeld 7 procent in 2021.

Een stijgende werkloosheid kan negatief uitpakken voor de ontwikkeling van huizenprijzen.

De coronacrisis heeft de huizenmarkt tot nog toe niet zichtbaar geraakt. Afgelopen week bleek uit cijfers van makelaarsclub NVM dat huizenprijzen in het tweede kwartaal van dit jaar, toen Nederland grotendeels in de lockdown zat, met 2,1 procent zijn gestegen vergeleken met het eerste kwartaal.

Lees ook: Dit doet de huizenprijs bij jou in de buurt: Amsterdam koelt af, Almere booming

Economen van ABN Amro en De Nederlandsche Bank voorspellen echter dat er wel degelijk een daling van de huizenprijs aan komt van zo’n 2 procent volgend jaar. Hierbij verwijzen de economen naar de nasleep van de coronacrisis waarbij de werkloosheid naar verwachting stijgt tot 7 procent in 2021

Het idee is dat een stijgende werkloosheid zal leiden tot meer inkomensonzekerheid en dat is doorgaans een factor die huizenprijzen negatief beïnvloedt.

Lees ook op Business Insider

Voor huizenmarkt is het dus belangrijk om te volgen hoe de werkloosheid zich in Nederland daadwerkelijk ontwikkelt.

Werkloosheid stijgt hard in juni

Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het werkloosheidscijfer is aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Het aantal werklozen loopt daarmee ook veel sneller op dan tijdens de financiële crisis, meldt het CBS. Toen duurde het na november 2008 zeven maanden voordat de werkloosheid van 3,6 procent was gestegen tot 4,3 procent, in plaats van maar één maand.

Vooral onder jongeren slaat de huidige crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent. Bij groepen boven de 25 jaar ligt dat percentage veel lager.

Gelijktijdig met de stijging van de werkloosheid nam het totale aantal werkenden met 45.000 toe. Het gaat om mensen die eerder niet tot de beroepsbevolking werden gerekend, bijvoorbeeld omdat ze niet naar werk zochten, maar in juni wel de arbeidsmarkt betraden en een baan vonden. De meeste mensen die toetraden tot de beroepsbevolking, werden evenwel werkloos.

Uitkeringsinstantie UWV kende in juni 33.300 nieuwe WW-uitkeringen toe. Doordat bijna evenveel werkloosheidsuitkeringen eindigden, bleef het totale aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van mei.

Opnieuw steeg het aantal lopende WW-uitkeringen het hardst in de schoonmaak, de horeca en catering en de cultuursector.

LEES OOK: De regering reserveerde €750 miljoen voor kleine leningen voor ondernemers, daarvan is slechts €22 miljoen uitgekeerd – volgens brancheclubs zijn banken te zuinig