De werkloosheid is in september afgenomen.

In de negende maand van het jaar waren er 343.000 werklozen, oftewel 3,7 procent van de beroepsbevolking, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid is nu bijna op hetzelfde niveau als voor voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

In augustus lag het werkloosheidspercentage op 3,9.

Vorige maand hadden ruim 8,8 miljoen mensen betaald werk. Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 343.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind september 274.000 lopende ww-uitkeringen.

Lees ook op Business Insider