De werkloosheid in Nederland is in december opgelopen tot 8,5 procent van de beroepsbevolking. 

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Daarmee loopt de werkloosheid voor het eerst sinds juli 2013 weer op, toen een piek werd bereikt van 8,7 procent.

werkloosheid

De werkloosheid nam in december toe met 15 duizend personen tot 668 duizend mensen.

1

Piek werkloosheid?

De afgelopen maanden daalde de werkloosheid juist. Dat was opmerkelijk, omdat die doorgaans achter loopt bij economisch herstel. Pas als bedrijven na een crisis weer serieus gaan investeren, verbetert ook de arbeidsmarkt.

Economen van onder meer het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) rekenen erop dat de Nederlandse economie in 2014 met een half procent groeit, maar dat de werkloosheid nog stijgt. Zij hanteren hierbij de definitie voor de werkloosheid die internationaal gebruikelijk is, en die afwijkt van die van het CBS.

Lees ook op Business Insider

Volgens de internationale definitie kwam de Nederlandse werkloosheid in december uit op 7,0 procent, tegen 6,9 procent in november. Het CPB en DNB gaan voor 2014 echter uit van een werkloosheidspercentage van gemiddeld 7,5 en 7,4 procent. Om dat te halen moet de werkloosheid de komende maanden weer duidelijk gaan stijgen, veel meer dan de stijging die het CBS in december 2013 signaleert.

Volgens het CBS was er in de laatste drie maanden van vorig jaar sprake van een dalende trend. De werkloosheid nam gemiddeld met 6 duizend per maand af. Dit kwam doordat meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Meer WW-uitkeringen

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december met 19 duizend is toegenomen tot 438 duizend. In de afgelopen twaalf maanden steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst vanuit de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en landbouw en visserij.

Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam in 2013 sterker toe dan het aantal uitkeringen aan mannen. Naar leeftijd was de toename met 30,8 procent het sterkst onder 55-plussers.

Lees ook

Dit doet de werkloosheid in 2014 bij jou in de buurt

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl