Het Nederlandse werkloosheidscijfer is in december verder teruggelopen, van 4 procent in november naar 3,9 procent in de laatste maand van 2020.

Volgens uitkeringsinstantie UWV is het aantal WW-uitkeringen wel gestegen.

Naast dat meer mensen een baan vonden, daalde het aantal werklozen ook doordat er netto minder mensen op zoek gingen naar werk.

De werkloosheid is na de stijging in het begin van vorig jaar verder gedaald. In december waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 368.000 mensen werkloos, dat is 3,9 procent van de beroepsbevolking.

Naast het feit dat er mensen een baan vonden, daalde het aantal werklozen ook doordat er netto minder mensen actief op zoek gingen naar werk. De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 17 duizend personen.

De werkloosheid wordt vastgesteld op basis van vragenlijsten waarbij wordt geïnformeerd of mensen actief op zoek zijn naar betaald werk. Wie aangeeft niet (meer) actief te zoeken naar een baan telt dus niet mee als werkloos.

Stijging WW-uitkeringen in december

Het aantal WW-uitkeringen steeg afgelopen maand het eerst in zes maanden wel weer, zo meldt uitkeringsinstantie UWV. Het UWV registreerde eind december 286.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 9.000. Dit komt voor een groot deel door een gebruikelijke toename van de WW in de winter.

Lees ook op Business Insider

Zo steeg het aantal uitkeringen in de bouw en landbouw. De coronacrisis versterkte dit effect: ook in de horeca steeg het aantal WW-uitkeringen.

Aantal werklozen in Nederland (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden)

Na jarenlange dalingen steeg de werkloosheid door de crisis in 2020 tot 426.000 werklozen. Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Daarna zette een daling in; de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15.000 per maand.

Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24.000 per maand, aldus het CBS.

In de prognoses van het Centraal Planbureau zal de werkloosheid in 2021 toenemen vanwege nieuwe reorganisaties en faillissementen in de nasleep van de coronacrisis. Het CPB rekent voor dit jaar op een gemiddeld werkloosheidspercentage van 6,1 procent.

Lees ook over de coronacrisis: