De werkloosheid is in september iets gedaald ten opzichte van de maand ervoor.

Economen hadden er juist rekening mee gehouden dat de werkloosheid vanwege de coronacrisis nog verder op zou lopen.

Een dalende werkloosheid is doorgaans goed voor de huizenmarkt, maar die leek de afgelopen maanden toch al nauwelijks te lijden onder de crisis.

Welke impact de nieuwe gedeeltelijke lockdown heeft, is waarschijnlijk pas op zijn vroegst in november goed te zien.

Nadat de werkloosheid in augustus verder opliep, is de werkloosheid in september onverwacht gedaald. Economen hadden rekening gehouden met een verdere stijging.

De daling van de werkloosheid is goed nieuws voor de huizenmarkt, al bleken de huizenprijzen zich de afgelopen tijd toch al vrijwel niets van te trekken van de sombere vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam neer op 413.000 werkzoekenden.

In de zomermaanden nam de werkloosheid toe. In augustus piekte het cijfer op 4,6 procent van de beroepsbevolking.

Tweede golf kan voor nieuwe stijging zorgen

Na de eerste uitbraak van het coronavirus nam de beroepsbevolking af. Veel mensen verlieten de arbeidsmarkt en waren niet meer op zoek naar werk. De afgelopen maanden draaide die trend om en inmiddels bestaat de beroepsbevolking weer uit 9,3 miljoen mensen, vergelijkbaar met de eerste drie maanden van dit jaar.

Uitkeringsinstantie UWV meldde dat het aantal WW-uitkeringen in september verder is gedaald. Eind september waren dat er 278.000 tegen 292.000 eind augustus.

Vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar was de afname sterk. In die leeftijdscategorie nam het aantal werkloosheidsuitkeringen af met een zesde. Die leeftijdscategorie werd tijdens de eerste coronavirusuitbraak juist relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen per week liep fors terug.

Welke impact de nieuwe maatregelen van het kabinet hebben, is waarschijnlijk pas op zijn vroegst in november goed te zien. De verwachtingen zijn dat de werkloosheid door de tweede golf snel op kan lopen.

Lees meer over de coronacrisis: