De belastingvrije pensioenopbouw wordt afgetopt op 100 duizend euro, de AOW-leeftijd gaat verder omhoog en er komen meer mogelijkheden voor zzp-ers om pensioen op te bouwen. Wat brengt 2015 voor werkend Nederland?

Komend jaar volgen verdere ingrepen in de pensioenopbouw. Het opbouwpercentage wordt verder verlaagd, de pensioenopbouw wordt afgetopt op een ton en er wordt gesleuteld aan de jaarruimte.

Voor zzp-ers wordt het makkelijker om een pensioen op te bouwen: zij kunnen deelnemen aan nieuwe fiscaal gunstige initiatieven voor pensioenopbouw. Dit zijn de veranderingen voor werkend en ondernemend Nederland in 2015.

Pensioenen: niet waardevast

Komend jaar zullen veel aanvullende pensioenen niet of nauwelijks worden geïndexeerd – dat wil zeggen meestijgen met de lonen of de inflatie – en soms zelfs worden gekort. Ook worden ouderen niet langer gecompenseerd voor de verhoging van de zorgpremie voor niet-werkenden.

Pensioenen: maximaal opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (je pensioengevend salaris min de zogeheten AOW-franchise) dat je per jaar belastingvrij mag opbouwen. Vanaf 1 januari daalt dit cijfer opnieuw, omdat de pensioenleeftijd verder wordt uitgesteld.

Voor middelloonregelingen wordt het opbouwpercentage maximaal 1,875 procent (tegen 2,15 procent nu) en voor eindloonregelingen maximaal 1,675 procent (nu nog 1,9 procent).

Ook voor werknemers met een beschikbare premieregeling gaat het opbouwpercentage omlaag. De maximumopbouw voor het partner- en wezenpensioen wordt eveneens aangepast.

Met deze opbouwpercentages zou je in veertig jaar (vroeger 37 jaar) een pensioen moeten kunnen opbouwen van 75 procent van een gemiddeld salaris.

Pensioenen: aftopping

Over het loon boven de 100 duizend euro wordt vanaf komend jaar geen fiscale steun meer gegeven bij de opbouw van je pensioen. Het partnerpensioen wordt eveneens afgetopt.

Als tegemoetkoming voor deze maatregel wordt het netto pensioen of de netto lijfrente geïntroduceerd. Verdien je meer dan een ton, dan kun je ervoor kiezen om een netto geld in te leggen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Je krijgt dan vanaf de pensioendatum een netto-uitkering.

Voor de waarde-opbouw in box 3 krijg je dan een vrijstelling van de vermogensbelasting. Verdien je meer dan een ton? Dit kun je doen.

Pensioenen: jaarruimte beperkt

Voor lijfrentes geldt ook een aftopping op 100 duizend euro. Verder wordt een verdere beperking van de fiscale jaarruimte doorgevoerd: het maximale bedrag dat je mag aftrekken als lijfrentepremie om een tekort in je pensioenopbouw aan te vullen.

Het jaarlijkse premiepercentage van de jaarruimte gaat komend jaar omlaag naar 13,8 procent, tegen 15,5 procent nu. Het maximale bedrag dat je mag aftrekken als jaarruimte wordt gehalveerd van 25.181 euro naar 12.157 euro. Door de verlaging van de jaarruimte krijg je als werknemer minder ruimte om pensioen op te bouwen.

Pensioenen: zzp-ers

Zelfstandigen zonder personeel krijgen komend jaar meer mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Ook wil staatssecretaris Klijnsma ervoor zorgen dat de pensioenopbouw van zzp’ers niet aangesproken hoeft te worden als ze in de bijstand belanden; bovendien zou de pensioenpot aanspreekbaar moeten zijn in geval van langdurige werkloosheid.

Zie voor de nieuwe pensioenmogelijkheden dit artikel op Z24: ‘Pensioenfonds’ voor zzp’ers: zo vergelijk je opbouw en kosten.

AOW-leeftijd: maand opgeschoven

We moeten langer doorwerken. Komend jaar komt er nog een schepje bovenop. De AOW-leeftijd gaat met nog eens een  maand omhoog, naar 65 jaar plus drie maanden.

Verder wordt vanaf 1 april 2015 ingegrepen in de AOW-partnertoeslag. AOW-gerechtigden kunnen dan geen toeslag meer krijgen voor een partner die nog geen AOW ontvangt. Dit geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Belastingtarieven: box 1

In box 1 (inkomen uit werk en woning) ga je naar verhouding meer belasting betalen als je meer verdient. Het tarief voor de eerste schijf stijgt met 0,25 procentpunt naar 36,5 procent. Ook wordt de algemene heffingskorting sneller afgebouwd naarmate je inkomen hoger wordt.

De arbeidskorting (een belastingkorting voor iedereen die werkt) stijgt, bovenop de verhoging die al eerder is doorgevoerd. In totaal loopt het voordeel op tot ongeveer 500 euro. Voor hogere inkomens pakt de maatregel licht negatief uit.

Belastingtarieven: box 2

Aan de eenmalige verlaging van het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, voor ondernemers die minimaal 5 procent van de aandelen van hun bv bezitten) komt een eind.

Directeur-grootaandeelhouders betalen dan weer meer belasting over dividenduitkeringen: 25 procent, in plaats van de huidige 22 procent.

Belastingtarieven: box 3

In box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) blijven de tarieven gelijk.

Kansspelbelasting

De vrijstelling van de kansspelbelasting gaat  omlaag van 454 naar 449 euro. Ontvang je in 2015 een prijs die hoger is dan 449 euro, dan moet een deel van de buit naar de fiscus.

Levensloopregeling

Wie nog een tegoed heeft in de levensloopregeling, maakt aanspraak op 20 procent belastingvrijstelling bij opname. Je moet dan wel het volledige resterende tegoed in één keer opnemen.

Koopkracht

Volgens het kabinet stijgt de koopkracht komend jaar naar verwachting met gemiddeld 0,5 procent. 71 procent van de huishoudens heeft straks meer te besteden. De prognose per categorie vind je hier.

Volgens het Nibud krijgen de meeste niet-werkenden (bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden) het komend jaar zwaarder.

Energiebelasting

De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog; zowel voor elektriciteit als voor aardgas.

Btw

De Belastingdienst hoeft de teruggave van de btw niet meer op jouw rekeningnummer uit te betalen. Het mag ook op een ander bankrekeningnummer, zoals het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

Verlaagde btw voor renovatie en herstel

Doet jouw bedrijf verbouwingen en renovaties van woningen die ouder zijn dan twee jaar? Dan mag je nog tot 1 juli 2015 een verlaagd btw-tarief van 6 procent over het arbeidsloon in rekening brengen. Daarna gaat het tarief weer omhoog naar 21 procent. Voor de gebruikte materialen geldt wel het hoge btw-tarief.

Verhuurderheffing

Ondernemers die meer dan tien huurwoningen verhuren, moeten een verhuurdersheffing betalen. Dit tarief stijgt komend jaar naar 0,491 procent van de woz-waarde van deze woningen. Nu is dat nog 0,381 procent. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur in 2015 niet hoger is dan 710,68 euro.

FOR

Ondernemers kunnen volgend jaar nog maar 9,8 procent van hun winst gebruiken voor een fiscale oudedagreserve (FOR). Nu is dat nog 10,9 procent.

Daarnaast gaat de maximale inleg omlaag van 9.542 euro naar 8.640 euro. De FOR is een bedrag dat je als ondernemer in mindering mag brengen op de winst. Over dit geld hoef je hoef je geen belasting te betalen tot je je bedrijf beëindigt.

Lees ook

Je huis en de fiscus in 2015: alle veranderingen

Familie en fiscus in 2015: alle veranderingen

De zorg in 2015: alle veranderingen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl