Wat verandert er per 1 januari 2019 voor je portemonnee? In een serie van zes artikelen biedt Business Insider een compleet overzicht.

We bespraken de belangrijkste veranderingen op fiscaal gebied, voor wonen, familie, zorg, vervoer en werk. Hieronder vind je alle deelonderwerpen bij elkaar.

Per onderwerp lichten we er in dit artikel alvast één maatregel uit die een grote impact op je financiële huishouding kan hebben.

Klik op de thema-artikelen voor een uitgebreide uitleg per onderwerp.


Belastingen: inkomstenbelasting en btw

De meest ingrijpende verandering is ongetwijfeld de aanpassing van de tarieven voor de inkomstenbelasting in combinatie met de verhoging van het lage btw-tarief, van 6 procent naar 9 procent.

Door de aanpassing van de belastingtarieven zullen de meeste mensen minder inkomstenbelasting gaan betalen. Maar er zit ook een keerzijde aan: de hypotheekrente moet ook tegen een lager belastingtarief worden afgetrokken.

Het tarief in de eerste schijf neemt toe van 36,55 naar 36,65 procent. Het tarief in de tweede en derde schijf daalt daarentegen, van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf wordt licht verlaagd, van 51,95 procent naar 51,75 procent.

Lees ook op Business Insider

Lees verder: Dit heeft de fiscus per 1 januari 2019 voor je in petto met de inkomstenbelasting en de btw – en zo raakt dat je koopkracht


Huis: hypotheek en energielasten

De herziening van de inkomstenbelasting heeft ook forse gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Het rentepercentage van de hypotheekrenteaftrek is gelijk aan het belastingtarief dat je moet betalen. Omdat de tarieven in de tweede en derde schijf dalen, van 40,85 procent naar 38,10 procent, moet de hypotheekrente ook tegen een lager tarief worden afgetrokken.

Lees verder: Dit verandert per 1 januari 2019 voor huizenbezitters: hypotheekrenteaftrek, NHG en energielasten


Familie: kinderen, schenken en erven

De vrijstelling voor de erfbelasting wordt naar boven bijgesteld. De hoogte van deze vrijstelling hangt af van de relatie die jij met de overledene had.

Voor partners stijgt deze vrijstelling in januari naar 650.913 euro. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt de vrijstelling straks 20.616 euro, voor ouders is dat 48.821 euro en voor overige erfgenamen 2.173 euro.

Lees verder: Dit verandert per 1 januari 2019 voor familiezaken: kinderopvang, kinderbijslag, erven, schenken en giften


Zorg: zorgverzekering en tandartskosten

Er komt een bovengrens voor de eigen bijdrage voor medicijnen van 250 euro per persoon per jaar. Nu geldt hiervoor nog geen maximum. Bedenk wel dat de prijzen van veel medicijnen en hulpmiddelen komend jaar omhoog gaan vanwege de btw-verhoging van 6 naar 9 procent.

Lees verder: Dit verandert per 1 januari 2019 voor medische zorg: zorgverzekering, zorgtoeslag en tandartstarieven


Vervoer: auto en trein

Neem je komend jaar een volledig elektrische auto, houd dan de prijs goed in de gaten. De verlaagde bijtelling van 4 procent geldt tot maximaal 50.000 euro van de catalogusprijs. Koop je een duurdere auto, dan ben je over het meerdere 22 procent bijtelling verschuldigd. De impact van deze maatregel is groot.

Koop of lease je volgend jaar een elektrische auto, dan mag je nog vijf jaar van de lage bijtelling gebruik blijven maken. Deze periode start op de dag dat het kenteken voor het eerst op naam is gesteld. Dus wordt deze auto in januari in gebruik genomen, dan geldt nog 60 maanden de bijtelling van 4 procent.

Lees verder: Dit verandert per 1 januari 2019 voor autobezitters en treinreizigers: bijtelling leaseauto, verkeersboetes en duurdere treinkaartje


Werknemers, ondernemers en gepensioneerden

Veel mensen hebben her en der minipensioentjes opgebouwd, bijvoorbeeld voor bijbaantjes. De regels voor deze pensioenen gaan op de schop. Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen van meer dan 2 euro en minder dan 474,11 euro bruto per jaar samenvoegen met je huidige pensioen. De pensioenen worden dan over minder potjes verdeeld en zijn zo minder versnipperd.

Lees verder: Dit verandert per 1 januari 2019 voor ondernemers, gepensioneerden en werknemers: aftrekposten, pensioenen en vaderschapsverlof