Wil je weten wat het huis van de buren waard is? Dan kun je sinds zaterdag terecht op wozwaardeloket.nl, een nieuwe website van het ministerie van Financiën.

Voorheen was de WOZ-waarde op te vragen via het Kadaster, voor een bedrag van 24,95 euro. Dat kan nu gratis. Gemeenten moeten vanaf oktober de WOZ-waarden van woningen openbaar maken. Daarvoor is een landelijk platform opgezet.

Door IT-problemen hebben niet alle gemeentes op tijd gegevens aangeleverd. Ongeveer 100 van de 390 gemeenten, goed voor een kwart van het Nederlandse woningbestand, is te vinden op wozwaardeloket.nl.

Onder meer Amsterdam ontbreekt nog. Die gemeente heeft voorlopig een eigen website opgetuigd met de WOZ-waardes per woning.

Marktwaarde woning

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je woning op 1 januari van het voorafgaande jaar en wordt door je gemeente vastgesteld.

De gemeente bepaalt de marktwaarde van jouw woning op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt. Bij het vaststellen van de prijs wordt ook rekening gehouden met oppervlakte, inhoud en bouwjaar van de woning. Alle variabelen worden bij elkaar geveegd en in een rekenmodel gestopt waaruit vervolgens de WOZ-waarde rolt.

Gemeentelijke belastingen

De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt om de hoogste van de onroerendezaakbelasting (ozb) vast te stellen. Die verschilt per gemeente, maar is altijd afgeleid van de waarde van je woning.

Daarnaast worden ook andere gemeentelijke belastingen aan de hand van de WOZ-waarde vastgesteld zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook het water- of hoogheemraadschap gebruikt de WOZ-waarde voor het vaststellen van hun belasting.

Een derde instantie die de waarde gebruikt, is de Belastingdienst. Zo wordt het eigenwoningforfait, een percentage van de waarde van je woning dat je moet optellen bij je bruto-inkomen, vastgesteld met behulp van de WOZ-waarde. Ook bij de erfbelasting kijkt de fiscus naar de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen als een huis erft.

Een andere partij die de WOZ-waarde gebruikt is je hypotheekverstrekker. Zo kun je bij een aantal hypotheekverstrekkers je hypotheek boetevrij aflossen tot aan de WOZ-waarde. Zo voorkom je dat je ‘onder water staat’, dat wil zeggen dat je woningwaarde lager is dan de hypotheeksom.

Bezwaar maken

Omdat de hoogte van zoveel verschillende belastingen wordt afgeleid van de WOZ-waarde, loont het bijna altijd om bezwaar te maken als je vermoedt dat die waarde te hoog is ingeschat. Let op, je kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belasting (bijvoorbeeld het ozb-tarief van de gemeente), alleen tegen de vastgestelde woningwaarde.

Bezwaar maken doe je binnen zes weken nadat je de beschikking van de gemeente in de bus hebt gehad, anders ben je te laat. Dat doe je door een bezwaarschrift op te stellen, eventueel met behulp van de modelbrieven van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond. Bij veel gemeenten kun je ook digitaal bezwaar aantekenen.

LEES OOK: 'Hypotheek alleen bereikbaar voor rijkere starter met stevig salaris'