Je hebt je hele leven hard gewerkt en gaat straks met pensioen. Maar dan storten de beurskoersen ineens in. Gaat je pensioen dan ook in rook op?

Het is de nachtmerrie van iedereen die pensioen opbouwt: de waarde van je pensioenbeleggingen daalt met tientallen procenten. Zeg maar dag tegen je zorgvuldig opgebouwde pensioen, denk je dan.

‘Mensen die een beleggingspensioen opbouwen, kunnen schrikken als hun pensioenvermogen door een slecht beursklimaat in waarde daalt. Begrijpelijk, maar wij maken ons daar niet zo druk over’, zegt Herialt Mens, hoofd beleggingen bij Aegon Cappital. ‘Ons pensioenproduct houdt er rekening mee dat de beurzen kunnen crashen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat het bij beleggen voor je pensioen per definitie om de hele lange termijn gaat. Als je dat voortdurend in het achterhoofd houdt, maak je je niet zo druk om de schommelingen van beurskoersen of zelfs een beurscrash.’

Een hoog rendement en zoveel mogelijk zekerheid

Bij pensioenbeleggen is het de kunst om twee zaken te combineren die moeilijk verenigbaar lijken te zijn: een hoog rendement en zoveel mogelijk zekerheid. Moeilijk verenigbaar, omdat je alleen een hoog rendement kunt behalen door veel risico te nemen. Maar als pensioenbelegger wil je ook zekerheid, en dat staat juist haaks op veel risico.

Om te beginnen met rendement. Als je een hoog rendement wilt, kom je al snel uit bij aandelen. Die leveren historisch gezien gemiddeld zo’n zeven, acht procent per jaar op. Met de nadruk op het woord “gemiddeld”, want dat rendement behaal je zeker niet elk jaar. Het gaat altijd met pieken en dalen. In sommige jaren behaal je meer dan twintig procent, in andere jaren verlies je meer dan tien procent, maar op lange termijn kom je waarschijnlijk wel aan het genoemde gemiddelde rendement van zeker zeven procent.  

Maar wat nu als je in zo’n rampjaar zit

en de koersen dalen met meer dan tien procent. Maakt dat echt niets uit?

Het maakt wel iets uit als je het geld binnenkort nodig hebt, maar niet als je pas over twintig jaar met pensioen gaat. Daarom belegt Aegon Cappital volgens het lifecycle-principe. Dat houdt in dat zolang je jong bent en nog ver voor je pensioendatum zit, Aegon Cappital je pensioengeld voornamelijk in aandelen belegt. Je behaalt dan naar verwachting een hoog rendement. De prijs die je daarvoor betaalt, is dat de waarde van je pensioenpot behoorlijk kan fluctueren. Maar dat geeft niet, want je hebt dat geld nog lang niet nodig.

Vanaf een bepaalde leeftijd, gemiddeld zo’n twintig jaar voor je pensioendatum, bouwt Aegon Cappital het risico automatisch af. Elk jaar verkoopt de pensioenuitvoerder dan aandelen en koopt daarvoor in de plaats minder risicovolle beleggingen. Die bestaan grotendeels uit (staats)obligaties van landen als Nederland, Finland en Duitsland, en uit de zogenaamde pensioenstabilisator. Dat is een soort mechanisme dat erop is gericht om de toekomstige pensioenuitkeringen stabieler te maken naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Doordat het risico elk jaar minder wordt, heeft een eventuele beurscrash in de laatste jaren voor je pensioen nog maar weinig gevolgen voor de hoogte van je pensioen.

Verwachtingen managen

Maar met het optimaal inrichten van lifecycle-beleggen ben je er niet. Het is volgens Mens ook belangrijk om als pensioenuitvoerder de verwachtingen van degenen die bij jou pensioen opbouwen, te managen. ‘Communicatie is in mijn vak cruciaal’, zegt Mens. ‘Wij besteden daar veel aandacht aan, bijvoorbeeld door vier keer per jaar een beleggingsjournaal te presenteren. Elk kwartaal maken wij in 5 minuten de vertaalslag van wat er speelt in de financiële markten en wat hier het effect van is op je pensioen. Wat wij hier onder ander uitleggen is dat een tijdelijk slechte beurs maar beperkt gevolgen heeft voor je pensioen. Jonge deelnemers hebben nog alle tijd om zo’n periode van lage beurskoersen uit te zitten, terwijl oudere deelnemers het beleggingsrisico al grotendeels hebben afgebouwd.’

Dat klinkt mooi, maar wat nu als de financiële markten zich in de toekomst anders gedragen dan in het verleden? Kan dat geen roet in het eten gooien?

‘Wij toetsen onze beleggingen jaarlijks aan de hand van heel veel scenario’s. Daarmee bepalen we of onze life cycle methodiek nog steeds doetwat we ervan verwachten. Met dit systeem hebben we meer dan 700.000 ‘life cycles’ doorgerekend en met elkaar vergeleken’, zegt Mens. ‘Het huidige beleggingsbeleid is hiervan het resultaat. Daarin zitten zware beurscrashes, hoge rentes en inflatie en andere extreme scenario’s. Dat laat zien dat je ook in een ongunstig scenario een goed pensioen kunt opbouwen.’

Elk kwartaal neemt Aegon Cappital je met hun Beleggingsjournalen mee naar wat er gaande is in de financiële markten. En hoe je als individu de juiste keuzes kunt maken om een pensioen te vinden dat het beste bij jou past. Bekijk de Beleggingsjournalen hier op YouTube.

Terugkijken: de Better Session: Futureproof pensioen

Op 30 november organiseerden Business Insider en Aegon een online event over hoe je aan de slag kan met jouw pensioenstrategie. Met experts van Nibud en pensioenfonds PMT. Kijk het pensioenevent hieronder terug.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is een premiepensioeninstelling (PPI) van a.s.r. Nederland. Lees meer artikelen in het dossier Is jouw pensioen akkoord?.