Toezichthouder AFM is bezorgd over het risico van aflossingsvrij hypotheken. Er komt een campagne om huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek te wijzen op de risico’s.

Bij een aflossingsvrije hypotheek vindt er tijdens de looptijd geen aflossing plaats. Aan het eind van de looptijd, vaak na 30 jaar, moet de huiseigenaar kiezen: of de aflossingsvrije hypotheek moet worden afgelost met spaargeld – of er moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten, tegen de dan geldende rente.

Volgens de AFM zijn huishoudens met dergelijke hypotheken zich onvoldoende bewust  van de risico’s.

“Huiseigenaren met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek treffen mogelijk onvoldoende voorzieningen om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Zij hebben wellicht te weinig geld om de maandlasten te blijven betalen als het contract afloopt, de pensioendatum wordt bereikt of de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheek eindigt”, zo schrijft de financiële toezichthouder in het donderdag verschenen jaarverslag.

Uit gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek heeft – in totaal gaat het om een bedrag van 360 miljard euro, zo signaleert Het Financiële Dagblad.

In de analyse van DNB worden vooral 50-plussers met een grotendeels aflossingsvrije hypotheek die tussen 2025 en 2035 afloopt als risicogroep aangemerkt, aldus het FD.

Aflossingsvrije hypotheek: wat als de rente stijgt?

Die risico's liggen vooral bij de rente en herfinancieringsvoorwaarden op het moment dat de hypotheek afloopt. Het gaat hierbij dus per definitie om huishoudens die geen vermogen opbouwen voor de aflossing.

Een simpel voorbeeld valt te tegen met behulp van de site berekenhet.nl.

Stel je hebt een aflossingsvrije hypotheek van 200 duizend euro en betaalt bruto 3 procent hypotheekrente. Bij een inkomen van 50 duizend euro per jaar komen de netto-lasten van de hypotheek, inclusief de hypotheekrenteaftrek, dan neer op 343 euro per maand, volgens berekenhet.nl.

Het risico ligt vooral bij de combinatie van een rente-stijging en het wegvallen van de hypotheekrente-aftrek.

Als je na 30 jaar niet meer gebruik mag maken van de hypotheekrenteaftrek en de rente is bijvoorbeeld gestegen tot 4,5 procent, dan gebeurt er het volgende. Bij het oversluiten van de hypotheek betaal je opeens de volle mep van 750 euro aan maandlasten voor de hypotheek.

Iets om op tijd even naar te kijken in de financiële planning.