Moderne bedrijfspanden branden vaker volledig af dan oude. Dat komt doordat steen en beton deels zijn vervangen door kunststof bouwmaterialen. Bedrijven kunnen volgens de afdeling risicobeheersing van Interpolis op termijn veel geld besparen. Als ze bij nieuwbouw overleggen met hun verzekeraar over het gebruik van onbrandbare bouwmaterialen.

We zijn geen doemdenkers. Maar we maken ons oprecht zorgen over de brandbestendigheid van moderne bedrijfspanden in Nederland. Als medewerkers risicobeheersing bij Interpolis hebben we gemerkt dat de kans dat zo’n bedrijfspand tot de grond toe afbrandt, de afgelopen decennia beduidend is toegenomen. Met alle bijbehorende gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit.

Bouwconstructies

Iedereen kent de verhalen over grote stadsbranden in vroeger eeuwen. Omdat huizen destijds van hout waren, gingen complete steden in vlammen op. Door schade en schande wijs geworden zijn we huizen in Nederland daarom steeds vaker van baksteen gaan bouwen, later ook van beton. Behalve de inventaris of het huisraad kon er aan huizen en gebouwen daardoor weinig meer verbranden.

Maar sinds de jaren zeventig is dat veranderd. De constructies van gebouwen werden sinds die tijd steeds lichter en goedkoper. Er raakten kunststoffen in zwang die lang niet zo brandveilig zijn als steen en beton. Het is natuurlijk gechargeerd, maar veel moderne bedrijfspanden zijn eigenlijk grote dozen van piepschuim of PUR.

Het isolatiemateriaal in muren van moderne bedrijfspanden bestaat vaak uit kunststoffen. Daardoor blijft brand in een bedrijfspand zelden beperkt tot één ruimte; meestal gaat het hele pand verloren. Bijna iedere maand is er in Nederland wel een brand waarbij een complete fabriek, bedrijfspand of stal afbrandt (de afgelopen zes jaar kwamen in Nederland circa 1,7 miljoen dieren om het leven door brand).

Giftige verbrandingsproducten

Dat leidt niet alleen tot veel schade en (dieren)leed, maar is ook slecht voor het milieu. Bijna standaard wordt er bij grote branden door de autoriteiten gemeld dat er ‘geen giftige stoffen’ zijn vrijgekomen. Dat is onzin. Want bij brand komen per definitie giftige verbrandingsproducten vrij in grote hoeveelheden. Het effect daarvan op de volksgezondheid is afhankelijk van onder meer windrichting en afstand tot woongebieden. Milieubelastend is het in ieder geval.

Maar moderne bedrijfspanden voldoen toch aan de eisen van het Bouwbesluit krijgen we vaak te horen. Dat klopt, maar mensen vergeten dat de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit uitsluitend betrekking hebben op de veiligheid van mensen. Die moeten bijvoorbeeld minimaal 30 minuten de tijd hebben om het pand te verlaten als er brand uitbreekt.

Lees ook op Business Insider

Het beperken van materiële schade, dierenleed of milieuschade is nadrukkelijk geen doelstelling van het Bouwbesluit. ‘Voldoen aan de wettelijke eisen bij een nieuw bedrijfspand, is vaak tekenen voor een total loss bij brand’, zei deskundige Marcel Hanssen onlangs bij een symposium over dit onderwerp. Hanssen is directeur Risk Control bij de Nederlandse tak van ‘verzekeringsmakelaar’ Aon.

Verzekeraars worden steeds kritischer bij het afsluiten van brandverzekeringen. De eisen die ze stellen aan te verzekeren gebouwen gaan tegenwoordig veel verder dan het Bouwbesluit. Maar een gebouw is moeilijk aan te passen als het eenmaal staat. Daarom is het belangrijk dat bedrijven bij nieuwbouw in samenspraak met hun verzekeraar veel scherper gaan letten op brandveiligheid.

En brandveiligheid begint waar het Bouwbesluit eindigt. Dat scheelt flink in de verzekeringspremie en – belangrijker nog – het vergroot de continuïteit van het bedrijf.

Vluchtveiligheid is essentieel. Maar voor de continuïteit van uw bedrijf is het eveneens van groot belang dat uw bedrijfspand niet afbrandt als er in een ruimte iets in brand vliegt. Kies daarom voor brandveilige (isolatie)materialen bij het ontwerp of de verbouwing van uw pand.

Lees de Preventiekaart Bedrijfsgebouwen of stel uw vraag aan de Interpolis-preventiedesk: preventiedesk@interpolis.nl.

In een reeks bijdragen laat Interpolis bedrijven zien hoe ze doordacht kunnen omgaan met risico’s. Interpolis is partnerexpert van Business Insider Nederland.