Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Mooi nieuws, vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de jongste CBS-cijfers over de arbeidsmarkt. “69 procent van alle Nederlanders werkt. Dat aandeel is de afgelopen vijftig jaar nog nooit zo hoog geweest. Daar mogen we allemaal trots op zijn.”

Maar volgens Koolmees is er nog wel werk aan de winkel. Niet iedereen is tevreden met zijn werk. En de verschillen tussen vast en flexwerk zijn bijvoorbeeld nog te groot, net als de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen (zzp’ers), aldus de bewindsman.

Koolmees noemt de nieuwe arbeidsmarktwet (WAB), die 1 januari is ingegaan, een stap in de goede richting om die verschillen te verkleinen. En de komende tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd “over hoe we de arbeidsmarkt van de toekomst willen inrichten”.

Werkloosheid daalt weer

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand, tot 302.000 in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in de laatste maand van het jaar daarmee uit op 3,2 procent.

In december hadden 4 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand afgenomen.

Uitkeringsinstantie UWV telde eind december 223.000 lopende ww-uitkeringen. Dat was 1,9 procent minder dan een maand eerder. Eind 2018 waren er nog 263.000 ww-uitkeringen. In alle beroepsgroepen was sprake van een daling, waarbij de grootste afname zichtbaar was in de agrarische beroepen, zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen. Het aantal ww-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018.