Nederland telde afgelopen jaar beduidend meer gevallen van kinderen die per ongeluk vloeibaar wasmiddel binnen kregen. Vooral zogenoemde liquid caps leveren relatief veel problemen op.

Vloeibare wasmiddelen, zelfgeplukte paddenstoelen of geneesmiddelen. Afgelopen jaar is er ruim 41.000 keer gebeld naar het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) over mensen en dieren die een vergiftiging hadden opgelopen.

Kinderen en vloeibaar wasmiddel

Opvallend is de toename van het aantal kinderen dat per ongeluk vloeibaar wasmiddel binnen had gekregen: in 2013 werd dat 445 keer gemeld, een ruime verdubbeling ten opzichte van twee jaar daarvoor.

Vooral het aantal ongelukken met liquid caps, capsules van oplosbaar folie gevuld met vloeibaar wasmiddel die rechtstreeks in de trommel van de wasmachine geplaatst worden, neemt fors toe.

Slaapmiddelen en schoonmaakproducten

Van enkele families zijn meerdere gezinsleden vorig jaar erg ziek geworden omdat ze zelfgeplukte paddenstoelen hadden gegeten die giftig bleken te zijn. Sommigen van hen liepen zelfs ernstige leverschade op. In totaal kwamen er vorig jaar 165 meldingen binnen over paddenstoelen, merendeel van kleine kinderen die giftige exemplaren in hun mond hadden gestoken.

De meeste vergiftigingen ontstonden vorig jaar door geneesmiddelen en huishoudmiddelen, zoals slaaptabletten, pijnstillers en schoonmaakproducten. Het NVIC werd in 2013 41.338 keer gebeld over in totaal 37.040 mensen en dieren die waren blootgesteld aan giftige stoffen.

In Nederland bestaat geen meldingsplicht voor acute vergiftigingen. Alleen vergiftigingen waarbij artsen en andere hulpverleners advies nodig hebben, worden bij het NVIC gemeld. Door het grote aantal informatieverzoeken per jaar, heeft het NVIC naar eigen zeggen echter goed inzicht in trends in het aantal vergiftigingen met bepaalde producten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl