• Wie plotseling over een miljoenenvermogen beschikt, heeft verschillende opties.
  • Je kunt vermogen onderbrengen in een stichting voor goede doelen, maar je kunt het geld ook aanwenden om vervroegd met pensioen te gaan.
  • Business Insider bespreekt twee voorbeelden met vermogens van respectievelijk 9 miljoen euro en 5 miljoen euro.

Wie plots beschikt over een miljoenenvermogen uit een slimme zakelijke deal kan daar verschillende dingen mee doen.

Je kunt bijvoorbeeld filantroop worden en het geld in een stichting stoppen voor goede doelen, of je kunt het vermogen in privé nemen en gaan beleggen, waarbij je vermogensbelasting betaalt in box 3.

We nemen hieronder twee scenario’s door.

Winst van €9 miljoen aanwenden voor goed doel

Het eerste voorbeeld gaat over de fictieve Sybold, die net 9 miljoen euro heeft verdiend met een importbedrijf van Chinese goederen. Hij wil daarmee iets goeds doen.

Het geld zit in een bv, waarbij de vennootschapsbelasting reeds is voldaan.

Als Sybold het geld uit de bv wil halen en hij heeft een zogenoemd ‘aanmerkelijk belang’ van meer dan 5 procent in de onderneming, zal deze winstuitkering belast worden tegen 26,9 procent in box 2 van de inkomstenbelasting. Van de 9 miljoen euro blijft dan nog 6.579.000 euro over.

Dit vermogen van afgerond 6,6 miljoen euro kan worden ondergebracht in een stichting voor goede doelen. Fiscaal kun je dan kiezen voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daar zitten fiscale voordelen aan, maar de Belastingdienst stelt ook een aantal voorwaarden.

Uit de doelstellingen van de stichting moet bijvoorbeeld blijken dat de instelling volledig gericht is op algemeen nut. Er mag geen winstoogmerk zijn. En bestuurders moeten voldoen aan integriteitseisen, wat onder meer betekent dat je niet veroordeeld mag zijn voor een misdrijf.

Voldoet de stichting aan alle eisen, dan is het mogelijk om onbelast schenkingen te doen, waarover de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen. Zo kun je bijvoorbeeld bijdragen aan kankeronderzoek of projecten voor kansarme kinderen.

Als Sybold jaarlijks uitkeringen wil doen voor goede doelen, dan is het verstandig om te mikken op vermogensbehoud en niet al te risicovol te gaan beleggen.

Helaas leveren vastrentende beleggingen momenteel een relatief lage rente op, maar met onder meer aandelen van bedrijven die een solide dividend uitkeren, moet een rendement van 3 procent per jaar mogelijk zijn met een gematigd risicoprofiel.

De 6,6 miljoen euro kan zo 198.000 euro per jaar aan belastingvrij te schenken uitkeringen opleveren.

De beleidsbepalers van de ANBI mogen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten en zogenoemd ‘vacatiegeld.’ Bij dat laatste gaat het om bijvoorbeeld een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Als Sybold de jaarlijkse kosten van de stichting beperkt kan houden tot bijvoorbeeld 40.000 euro, blijft er nog zo’n 150.000 euro over om jaarlijks te besteden aan donaties.

Mocht Sybold op enig moment toch donaties uit de stichting willen aanwenden voor schenkingen die niet in het algemeen belang zijn, dan moet daarover uiteraard wel schenkingsbelasting worden betaald.

€5 miljoen winst inzetten om vroeg met pensioen te gaan

Je kunt een miljoenenwinst ook aanwenden om bijvoorbeeld vroeg met pensioen te gaan en niet meer te hoeven werken. In het tweede voorbeeld kijken we naar de fictieve 29-jarige Cambert die een winst van 5 miljoen euro in een bv heeft zitten. Een typisch voorbeeld van de zogenoemde Fire-beweging (financially independent & retire early).

Lees ook: Ook voor je 40e met pensioen? Zo haalbaar zijn 4 strategieën van de Fire-beweging

Ook voor Cambert geldt dat als hij een aanmerkelijk belang van meer dan 5 procent in de bv heeft, een uitkering vanuit de bv wordt belast met de dividendbelasting van 26,9 procent. Van de 5 miljoen euro houdt Cambert dan 3.655.000 euro over.

Is dat genoeg om te rentenieren?

Als Cambert zijn vermogen in box 3 aanhoudt, kan hij gebruikmaken van de vrijstelling van 50.000 euro. Daarboven betaalt hij in totaal 59.684 euro aan belasting in box 3 (dat kun je hier berekenen). Dit komt neer op een effectieve belastingdruk van 1,63 procent.

Als Cambert voor de lange termijn gaat beleggen, kan hij bijvoorbeeld een deel van het vermogen in aandelen voor de lange termijn steken, tegen een beoogd bruto rendement van 6 procent per jaar. En hij kan een deel in vastgoed steken met jaarlijkse huurinkomsten.

Lees ook: Ook beleggen in vastgoed? Dit zijn 9 tips van Myrthe de Groot die participeert in ruim 100 panden – ‘Je kunt ook met een parkeerplaats beginnen’

Als Cambert vervolgens voor 1,5 miljoen euro pandjes koopt en verhuurt tegen een netto rendement van 3 procent, heeft hij jaarlijks 45.000 euro, ofwel 3.750 euro per maand. Wanneer hij met zijn overige beleggingen de belasting in box 3 afdekt, is dit een netto bedrag. Geen enorme vetpot, maar je kunt er prima van leven.

Cambert heeft nu nog afgerond 2,1 miljoen euro over om voor de lange termijn weg te zetten tegen 6 procent per jaar. Dat levert bruto na een jaar 129.300 euro op, ruim voldoende om de vermogensbelasting van 59.684 euro af te dekken en de resterende pakweg 70.000 euro te herbeleggen. Zo kan hij de 2,1 miljoen euro in de loop der jaar laten doorgroeien tot een substantieel hoger bedrag en tegelijk comfortabel leven.

LEES OOK: Beleggen doe je op elke leeftijd weer anders: dit is een goede strategie als je 20, 30, 40, 50, 60 of gepensioneerd bent