De VVD neemt in haar verkiezingsprogramma 2021-2025 een opvallende wending richting links. De partij is bijvoorbeeld voor een hoger minimumloon en een sterkere publieke sector.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat het kabinetsbeleid van de afgelopen tien jaar, waar ook de VVD als grootste regeringspartij voor verantwoordelijk is, niet altijd tot het juiste resultaat heeft geleid.

De partij constateert onder meer dat werknemers te weinig verdienen ten opzichte van de top van bedrijven en dat een modaal inkomen nauwelijks voldoende is om de huur te betalen.

Een afslag naar links is wellicht te sterk uitgedrukt, maar de VVD neemt in haar nieuwe verkiezingsprogramma wel een opvallende wending. De grootste regeringspartij pleit voor onder meer een sterkere publieke sector en een hoger minimumloon.

Dat schrijft het AD. Na tien jaar regeringsverantwoordelijkheid moeten er “nieuwe keuzes” worden gemaakt en “de rafelranden van het kapitalisme worden bijgeschaafd”, zo valt te lezen in het concept-programma 2021-2025.

Daarin constateert de partij dat een modaal inkomen nauwelijks voldoende is om een huis te huren, flexwerkers te weinig bescherming genieten en dat het salaris van werknemers is achtergebleven op dat van de top van bedrijven.

Tegenover het AD erkent fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat het beleid van onder meer de VVD als regeringspartij de afgelopen tien jaar, “niet altijd heeft geleid tot het juiste resultaat.”

De VVD wil dat rechttrekken door kleine bedrijven en middeninkomens minder belasting te laten betalen, zo moet er een 'middeninkomenskorting' komen. Ook moet het minimumloon omhoog.

Vertrekken uit sociale huurwoning met te hoog inkomen

Om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen toegankelijk blijven voor de inkomens waarvoor ze bedoeld zijn, moet om de drie jaar het inkomen van sociale huurders worden getoetst. Wie een te hoog inkomen of vermogen heeft, moet binnen twee jaar vertrekken naar een koopwoning of de vrije sector.

En dit keer is de VVD niet voor een kleinere overheid. De komende tijd zal "juist een sterke, actieve overheid nodig zijn om ons te beschermen en onze economie en samenleving eerlijk en gezond te houden", zo staat in het programma.

De partij wil bijvoorbeeld het "kapitalisme bijsturen" als dat nodig is. Sommige bedrijven "houden zich wel aan de letter van de wet, maar negeren de gedachte erachter" en maken winst ten koste van maatschappelijke waarde.

Als het aan de VVD ligt gaat Nederland onwenselijke fiscale constructies tegen en maakt het afspraken in internationaal verband om tot een minimumniveau aan belastingen te komen voor bedrijven.

Dijkhoff waarschuwt dat dit geen harde beloftes zijn. Bovendien kan er pas sprake zijn van lastenverlichting als daar economisch gezien ruimte voor is. Hij voorziet dat de naweeën van de coronacrisis ergens in de komende vier jaar voorbij zijn.

"En dan moet het geld dat overblijft naar lastenverlichting voor middeninkomens en het mkb", zei hij tegen het AD.

Lees ook: Klein lichtpuntje voor spaarders: hoogste variabele rente klimt iets – inflatie blijft wel inhakken op de waarde van je spaargeld