Adreswijzigingen doorgeven, klussen, gas, water en elektra aanvragen, inpakken… Een verhuizing heeft veel voeten in aarde. Dit geldt ook voor je verzekeringspakket.

Je spullen moeten niet alleen goed verzekerd zijn tijdens de verhuizing, maar ook erna. Zo dreigt onderdekking bij je inboedelverzekering als je veel nieuwe spullen koopt, en moet misschien je autoverzekering worden opgehoogd.

Door je verzekeringen goed na te lopen kun je veel ellende voorkomen. Waar moet je zoal op letten?

Verhuizen

Schakel je voor je verhuizing een professioneel verhuisbedrijf in, dan is deze onderneming in principe aansprakelijk voor de schade die tijdens de verhuizing ontstaat. Dit geldt niet als de schade is ontstaan door jouw eigen toedoen of als vrienden of familieleden schade toe brengen aan je spullen.

Informeer vooraf welk bedrag het verhuisbedrijf vergoedt: de dagwaarde of de nieuwwaarde. Dit kan per bedrijf verschillen. Vraag ook naar het maximaal verzekerde bedrag.

Veel verhuisbedrijven hanteren een drempel. Is er sprake van een gering schadebedrag van bijvoorbeeld enkele tientjes, dan komt dat voor rekening van de klant.

Merk je dat spullen zijn beschadigd tijdens de verhuizing, stel het verhuisbedrijf dan direct op de hoogte. Anders verspeel je je recht om schade te verhalen.

Vriendendienst

Veel mensen doen tijdens hun verhuizing een beroep op vrienden en familieleden. Laat een van hen per ongeluk een doos met glaswerk uit zijn handen vallen, dan is hij of zij volgens de wet niet aansprakelijk voor de schade. Desondanks zijn de meeste WA-verzekeraars toch bereid de portemonnee te trekken bij schade die is ontstaan tijdens een vriendendienst. Wel kan het verzekerde bedrag per verzekeraar verschillen.

Inboedel tijdens verhuizing

Check voor je de verhuiswagens laat voorrijden ook je inboedelverzekering. Zijn je spullen standaard verzekerd tijdens de verhuizing op zowel het oude en nieuwe adres? En zo ja: hoe lang is deze periode?

Neemt je verhuizing lange tijd in beslag, of moet je je spullen gedurende een langere periode opslaan, dan kan het verstandig zijn om hier een aparte verzekering voor af te sluiten. Verder moet je je realiseren dat de dekking van spullen buiten de woning meestal beperkt is.

... en erna

Geef een verhuizing snel door aan de verzekeraar. In de polisvoorwaarden staan de termijnen vermeld waarbinnen dit moet gebeuren. Ben je te laat, dan loop je het risico dat de dekking vervalt.

Houd er ook rekening mee dat de premie of de voorwaarden kunnen wijzigen na je verhuizing, omdat de verzekeraar de risico's op je nieuwe adres groter of kleiner kan inschat. Verhuis je bijvoorbeeld van een dorp naar een grote stad, dan heb je kans dat je meer premie moet betalen, of dat de dekking voor kostbare voorwerpen wordt beperkt.

Soms kunnen er zelfs verschillen zijn als je verhuist naar een andere buurt of een ander gedeelte van de wijk. De premieverschillen kunnen zelfs binnen eenzelfde postcodegebied groot zijn. Grijp daarom je verhuizing aan als een mooi moment om premies te vergelijken.

Vul bij een verhuizing ook altijd de inboedelwaardemeter van je verzekeraar in om de waarde van je bezittingen opnieuw vast te stellen. Heb je veel nieuwe spullen gekocht, dan loop je namelijk het risico dat je bent onderverzekerd. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Heb je namelijk schade en ontdekt de schade-expert dat je de waarde van je inboedel te laag hebt ingeschat, dan krijg je niet het volledige schadebedrag uitgekeerd.

Opstalverzekering

De opstalverzekering voor je nieuwe woonadres moet ingaan op het moment dat de woning op jouw naam komt te staan. Dit kan langere tijd vóór de feitelijke verhuizing zijn. Je oude huis moet ook verzekerd blijven zolang de woning niet is overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Staat een van de woningen langere tijd leeg, neem dan contact op met je verzekeraar. Vaak geldt dan een beperkte dekking. Zo vervalt de glasverzekering meestal als een huis onbewoond is.

Autoverzekering

Je verhuizing kan gevolgen hebben voor andere verzekeringen. Ga je verder weg wonen van je werk, dan moet je misschien je autoverzekering ophogen, omdat je meer kilometers gaat rijden. De omgekeerde situatie kan zich natuurlijk ook voordoen. Geef aan je verzekeraar door hoeveel kilometer per jaar je vanaf je nieuwe woonadres verwacht te gaan rijden.

Ook het risico op schade of diefstal van je auto variëert per woonplaats. De kans op een deuk of braakschade is in een drukke stad nu eenmaal groter dan op het platteland. Verhuis je bijvoorbeeld van een dorp in Twente naar Amsterdam, dan is de kans groot dat je premie omhoog gaat.

Net als bij inboedelverzekeringen geldt ook bij autoverzekeringen dat vergelijken loont. Check daarom of je goedkoper uit bent als je switcht naar een andere verzekeraar.