Het belang van geheimhouding was bij alle betrokkenen rond de reddingsoperatie van DSB Bank duidelijk.

Dat zei oud-ambtenaar van Financiën Charles Wijnker maandag bij de rechtbank in Den Haag tijdens de eerste verhoren door Dirk Scheringa over de val van zijn bank.

De oud-topman wil aantonen dat er vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) bewust informatie was gelekt naar de pers. Een specifiek protocol was er volgens Wijnker niet.

De verklaringen van Wijnker vormden geen ondersteuning voor de zaak van Scheringa. Het voormalig afdelingshoofd marktgedrag bij het ministerie van Financiën kon zich van veel zaken de specifieke tijdstippen, waar Scheringa’s advocaat Geert-Jan Knoops op hamerde, niet herinneren.

Ook verwees hij geregeld naar DNB, die beslissingsrecht had voor bepaalde zaken. Wijnker had geen aanwijzingen dat er bewust op een ondergang van DSB Bank werd aangestuurd.

Ook Gita Salden, destijds directeur financiële markten van het ministerie van Financiën, kon zich veel zaken niet meer herinneren. Bij haar verhoor legde Knoops de nadruk op de noodregeling van DNB, waarbij de centrale bank een bewindvoerder aanstelt.

Een eerste aanvraag van DNB voor die regeling bij DSB wees de rechter destijds af, maar anderhalf uur later mailde Salden al dat er "morgen dus een nieuwe aanvraag'' zou komen. Ze kende toen de beweegredenen van de rechter nog niet. Nu zei Salden dat ze destijds "scenario's schetste'' en verwees verder terug naar DNB.

Tunnelvisie bij DNB?

Vragen van Scheringa en advocaat Knoops over een vermeende weigering van de minister van Financiën om een reddingsplan van andere banken voor DSB te steunen, werden door de rechter afgekapt. Dat viel volgens hem buiten de kwestie die hier aan de orde was.

Toch probeert Knoops wel aan te tonen dat DNB niet de normale regels volgde, maar een tunnelvisie gericht op het aanpakken van Scheringa. "We hebben vandaag aangetoond dat de nieuwe noodregeling werd voorbereid zonder dat de feiten al duidelijk waren en dat die noodregeling er koste wat kost moest komen."

Het bovenhalen wie het lek is, is volgens Knoops niet haalbaar. "Dat gaat niemand toegeven."