Tarieven voor freelancers staan onder druk. Dat zou mede komen doordat de nieuwe wet over de arbeidsverhouding tussen opdrachtgevers en freelancers, werkgevers huiveriger maakt om freelancers in dienst te nemen.

Dat stelt directeur Niels Goossens van Hoofdkraan.nl, een bemiddelingsorganisatie voor zelfstandigen, op basis van een jaarlijks onderzoek naar freelancetarieven.

Zzp’ers en opdrachtgevers kunnen als er twijfel bestaat over de arbeidsrelatie sinds 1 mei een modelovereenkomst sluiten. Dat hoeft in lang niet alle gevallen. Bij een schilder die wekelijks andere klussen heeft, is het duidelijk dat hij ondernemer is. Een modelovereenkomst is dan niet nodig.

Bij twijfel kan een zzp’er met zijn opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst. Dat is het gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de nieuwe regeling die de VAR vervangt en schijnzelfstandigheid tegen moet gaan. Daarbij zijn werkgevers en zzp’ers samen verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de overeenkomst die ze aangaan.

Aansprakelijkheid

De Belastingdienst kan achteraf alsnog beoordelen dat niet aan de regels is voldaan als er niet volgens de afspraken in de modelovereenkomst is gewerkt. Als de fiscus oordeelt dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, moet de opdrachtgever toch loonheffing en sociale premies afgedragen.

Mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers maakt werkgevers huiverig, aldus Goossens: "Er zal minder vaak gekozen worden voor de inzet van freelancers uit angst voor de Wet DBA. Dit zal de freelancermarkt verder onder druk zetten en freelancers zullen zich genoodzaakt voelen hun tarief verder te verlagen."

Uurtarief freelancers iets lager

Uit data over 2016 blijkt dat gemiddelde uurtarieven van freelancers met een euro zijn gedaald naar 43 euro, vergeleken met een jaar eerder, aldus Hoofdkraan.nl.

De verschillen per branche en regio kunnen groot zijn. Zo zijn in de afgelopen twaalf maanden vooral de tarieven van freelance managers hard gedaald (minus 16 procent), terwijl in financieel en administratief werk gemiddeld iets beter werd beloond.

(klik voor uitvergroting)

uurtarieven freelancers

Verder zijn er duidelijk verschillen per provincie, waarbij uurtarieven in Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht relatief hoog zijn.

(klik voor uitvergroting)

uurtarieven provincie

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl