Wil je een medewerker in dienst nemen, maar wel flexibel zijn in het aantal te werken uren? Dan biedt een nulurencontract uitkomst. Deze geactualiseerde modelovereenkomst kan hiervoor een goede basis vormen.

Een goed nulurencontract is zeer belangrijk om te voorkomen dat je als werkgever niet meer verplichtingen krijgt dan gewenst. Om je op weg te helpen heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Pellicaan Advocaten een zeer complete modelovereenkomst opgesteld.

Hierin zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer die werkt op oproepbasis opgenomen. Ook worden enkele heikele punten toegelicht.

Dit bijgewerkte contract vervangt de modelovereenkomst die vorig jaar is opgesteld. Het contract voldoet aan alle regels van de Wet Werk en Zekerheid.

Drie interessante bepalingen:

Minimaal drie uur

Bij een nulurencontract betaal je normaal gesproken alleen voor het daadwerkelijk gewerkte aantal uren. Er geldt voor de wet echter wel een minimum van drie uur per oproep. Schakel je een werknemer voor slechts één uur in, dan moet je toch drie uur betalen. In deze modelovereenkomst is hierover een bepaling opgenomen.

Eerste zes maanden beschermd

In dit contract is ook de bepaling opgenomen dat je in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen salaris bent verschuldigd als er geen arbeid is verricht; uiteraard met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

Daarna krijgt de werknemer meer rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt; ook bij ziekte.

Het moet hierbij wel gaan om structureel werk en niet slechts om invalbeurten voor zieke collega's. Is een werknemer langer dan een half jaar in dienst, dan kun je na drie maanden dus niet zomaar het aantal uren plotseling fors terugschroeven!

Minimum aantal vakantiedagen

Ook bij een nulurencontract ben je gebonden aan het wettelijk minimumrecht aan vakantiedagen. Elke werknemer heeft jaarlijks recht op vier keer de gemiddelde arbeidsduur per week.

Volgens Sonia Beedie, gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten, is er geen harde regel voor het uitrekenen van dit gemiddelde. Meestal wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal gewerkte uren over drie maanden. Dit sluit aan bij het  zogeheten 'rechtsvermoeden van omvang van de arbeid'.

Download hier deze tool

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl