Een arbeidsovereenkomst moet aan allerlei eisen voldoen. Deze geactualiseerde modelovereenkomst voor bepaalde tijd geeft aan waar je op moet letten: van proeftijd tot concurrentiebeding en reiskostenvergoeding.

Om je op weg te helpen heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Pellicaan Advocaten een zeer complete modelovereenkomst opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer opgenomen. Ook worden enkele heikele punten toegelicht.

Dit bijgewerkte contract vervangt de modelovereenkomst die vorig jaar is opgesteld. Het contract voldoet aan alle regels van de Wet Werk en Zekerheid.

Enkele interessante bepalingen uit deze modelovereenkomst:

Proeftijd

Een proeftijd is sinds 2015 niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. Voor overeenkomsten die langer zijn dan zes maanden, maar korter dan twee jaar mag de proeftijd maximaal één maand bedragen. Hetzelfde geldt voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd waarin geen concrete einddatum (kalenderdatum) is afgesproken.
Voor overige contracten geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.

Het kan zijn dat hier in de cao van wordt afgeweken. Raadpleeg deze dus voor je de arbeidsovereenkomst opstelt.

Vakantiedagen

Voor elke werknemer geldt een wettelijk minimumrecht aan vakantiedagen van vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een vijfdaagse werkweek is dat dus twintig dagen.

Concurrentiebeding

Sluit je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan zijn een concurrentie- en een relatiebeding zijn niet zomaar toegestaan. Dit mag uitsluitend bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit moet je bovendien uitgebreid motiveren in de arbeidsovereenkomst.

Kostenvergoeding

Onbelaste vergoedingen voor werknemers, voor bijvoorbeeld vakliteratuur of zakelijke lunches, zijn zo bedrijfsspecifiek, dat het lastig is om deze in een standaardovereenkomst te verwerken. Bovendien gelden er allerlei fiscale regels. Hier komen we op een later moment nog een keer op terug.

Download hier deze tool.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl