De krapte op de arbeidsmarkt raakt ook uitzendondernemingen en andere flexorganisaties.

Volgens onderzoek van ING staat het verdienmodel van veel van dit soort bedrijven onder druk omdat er geen toestroom is van nieuwe flexkrachten. Dit zou ook de groei remmen, zo klinkt het. Volgens de bank staat de branche ook voor andere uitdagingen, zoals digitalisering, nieuwe onlinespelers en strenge wet- en regelgeving.

Doorgaans was de rol van uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars vooral om invulling te geven aan “piek en ziek”. Nu is hun rol ook veel meer het vinden en binden van personeel, concludeert ING.

Volgens de bank zal detachering een grotere rol gaan spelen bij flexbedrijven dan nu het geval is. "Er is nu zo veel beweging en innovatie op het gebied van HR dat flexbedrijven duidelijke strategische keuzes moeten maken om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben", aldus Sjuk Akkerman van ING Sector Banker Services.

De krapte op de arbeidsmarkt, die doorgaans zorgt voor een krimp van de uitzendmarkt, zal de komende jaren structureel zijn, denkt ING. De kenners van de bank wijzen daarbij onder meer op de vergrijzing.

Vanwege die structureel krappe arbeidsmarkt wordt het voor uitzendorganisaties belangrijker om werknemers langdurig aan zich te binden, meent ING. Dit kan door ze direct een vast contract aan te bieden in plaats van het zo lang mogelijk aaneenrijgen van tijdelijke contracten. Ook zou ingezet moeten worden op het om- of bijscholen van werknemers van krimp- naar groeisectoren. Ook zou specialisatie uitzenders kunnen helpen.

LEES OOK: Werkloosheid blijft extreem laag, meer jonge mannen hebben een baan vergeleken met jonge vrouwen