Tot 1 oktober kunnen ondernemers voor tal van belastingen uitstel vragen in verband met de coronacrisis.

Het uitstel geldt in principe voor drie maanden, maar op verzoek kan dat ook langer zijn.

Belastingadviseurs pleiten ervoor om vanaf 1 oktober een gespreide terugbetalingsregeling van 24 maanden te hanteren.

Eén van de maatregelen die het kabinet-Rutte heeft doorgevoerd om ondernemers te steunen in de coronacrisis betreft het uitstel van een reeks belastingen. De uitstelregeling loopt in principe tot 1 oktober dit jaar. Vraag is wat er daarna gebeurt.

Om de economische terugslag van de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben bedrijven de mogelijkheid om de betaling van een reeks belastingen uit te stellen.

De belangrijkste belastingen voor veel ondernemers zijn de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw. Maar het uitstel geldt ook voor zaken als de assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen en accijnzen.

Pleidooi voor gespreid terugbetalen van uitgestelde belasting

Grote vraag is wat er gebeurt na 1 oktober. Als ondernemers dan de naar voren geschoven belastingen in één keer moeten betalen, kan dat een forse aanslag zijn op de kaspositie. Daarom doet de grootste club van belastingadviseurs voor het midden- en kleinbedrijf een oproep aan het kabinet om een gespreide betalingsregeling in te stellen.

Lees ook op Business Insider

“Voor de bulk van de bedrijven gaat het erom dat de uitgestelde belastingen van de afgelopen drie maanden nu over een periode 24 maanden worden terugbetaald”, zegt voorzitter Fons Overwater van het Register Belastingadviseurs maandag tegenover De Telegraaf.

Volgens Overwater zou een dergelijke maatregel het aantal faillissementen verminderen en de nodige lucht geven voor de liquiditeit van bedrijven. Vooral voor eenpitters en kleinere bedrijven kan dit veel schelen.

Kabinet komt met ‘passende betalingsregeling’

Het uitstel van de belastingbetaling geldt nu in principe voor drie maanden, al kunnen bedrijven onder voorwaarden ook voor langer dan drie maanden uitstel vragen.

Wat er na 1 oktober gebeurt met de terugbetalingsregelingen moet het kabinet nog bepalen. Op de site van de Rijksoverheid geeft de regering aan dat als de regeling voor belastinguitstel stopt vanaf 1 oktober, er een “passende betalingsregeling” komt voor ondernemers.

Lees meer over ondernemen in coronatijd: