• Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de spoedwet die de avondklok van een nieuwe juridische basis voorziet.
  • Wel wordt het kabinet “juridische geklungel” verweten waardoor “veel vertrouwen en krediet in de samenleving” is verspeeld.
  • Premier Rutte zei tijdens het Kamerdebat over de kwestie dat er weinig ruimte is voor versoepelingen na 2 maart.

De avondklok kan gewoon van kracht blijven, ook als het demissionaire kabinet het hoger beroep vrijdag over de omstreden maatregel verliest. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging donderdag tijdens een ingelast debat akkoord met de spoedwet voor de avondklok. De Eerste Kamer stemt zo goed als zeker vrijdag ook in.

Die spoedwet was nodig geworden nadat de voorzieningenrechter eerder deze week de juridische grondslag voor de avondklok onderuit had gehaald. Daarop kwam minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met een spoedwet om het gat te dichten voor het geval de staat het hoger beroep zou verliezen.

De hele Kamer was niet blij met de gang van zaken. D66’er Maarten Groothuizen sprak van een “chaotisch” verlopen week. Juridisch geklungel was het, zei Maarten Hijink van de SP. “Het vertrouwen in de crisisaanpak is ondermijnd”, oordeelde Attje Kuiken (PvdA). Maar de dreiging van een derde golf is naar hun oordeel te groot om tegen te stemmen.

De verhoudingen in de Kamer over de avondklok zijn niet veranderd. De PVV, SGP, DENK, FVD en Krol en Van Kooten-Arissen bleven tegen. Zij vinden de avondklok disproportioneel en het effect ervan onduidelijk. PVV-leider Geert Wilders sprak van een “totale afgang” van het kabinet door het vonnis van de rechter.

Volgens premier Mark Rutte blijft de avondklok voorlopig nog nodig. Hij wees op het feit dat door de Britse variant van het coronavirus het aantal besmettingen te hoog blijft, net als het aantal ziekenhuisopnames. Hij ziet dan ook “weinig ruimte” voor versoepelingen na het aflopen van de harde lockdown begin maart.

Dat er een nieuwe wet komt voor de avondklok stelt bijna alle partijen tevreden. De maatregel wordt nu ondergebracht in de coronawetgeving. “Daarmee is de wet thuis waar die hoort”, zei Chris van Dam (CDA). Hiermee heeft het kabinet gekozen voor de “koninklijke weg”, verklaarde Kees van der Staaij (SGP).

Voor de avondklok wordt nu nog de Wet bijzondere bevoegdheden gebruikt. Het kabinet wil deze regeling nog achter de hand houden, maar dat ging de Kamer te ver. Ze kwam uiteindelijk met een motie waarin staat dat de regering de spoedwet moet gaan gebruiken nadat deze is goedgekeurd. De Eerste Kamer debatteert er vrijdag nog over, maar ook daar is het kabinet van een meerderheid verzekerd.

LEES OOK: Avondklok blijft voorlopig van kracht: gerechtshof schort vonnis op