Het lijkt wat rustiger in de crisis rond de Turkse lira. Maar Turkije heeft financiële markten er nog niet van overtuigd dat het land het inflatieprobleem duurzaam wil aanpakken.

De inflatie is in augustus opgelopen tot bijna 18%. Langdurig hoge inflatie is een groot probleem, zoals blijkt uit de economische neergang van Venezuela en Zimbadwe.

Door de hoge inflatie staat de wisselkoers van de lira onder druk. Veel Turkse bedrijven hebben in het buitenland geld geleend en komen door de val van de lira in betalingsproblemen.

De Turkse centrale bank heeft de valutamarkt vooralsnog gekalmeerd. Nadat zij vorige week de rente met een forse stap van 6,25 procentpunt verhoogde naar 24%, is de koers van de lira gestabiliseerd. Dit is echter een tijdelijke oplossing. Een hoge rente is ook slecht voor de economie, omdat bedrijfs- en consumentenkrediet duurder worden.

De vraag blijft of Erdogan en zijn schoonzoon de noodzakelijke maatregelen nemen om de Turkse economie duurzaam te verbeteren

Minister van Financiën Albayrak, schoonzoon van president Erdogan, heeft afgelopen week aangekondigd de crisis aan te willen pakken. Hij wil fors bezuinigen op de overheidsuitgaven. Dit moet volgend jaar leiden tot een daling van het begrotingstekort tot ongeveer 2 procent van het bruto binnenlands product en een lagere economische groei.

Maar het plan bevat weinig concrete details, dus de vraag is hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Volgens Paul McNamara – manager opkomende markten bij GAM – is het positieve aan het plan dat de overheid tenminste het probleem onderkent.

In The Financial Times zegt hij: “Ze houden zich nu bezig met de vraag hoe ze de economie kunnen afkoelen in plaats van hoe ze de economie kunnen stimuleren.”

Analisten zien de renteverhoging van de centrale bank bovendien als eerste stap. De vraag is of de centrale bank een verdere renteverhoging aandurft als de inflatie verder stijgt, laat staan om de inflatie op korte termijn echt omlaag te krijgen.

Bij president Erdogan bestaat immers een grote weerstand tegen de hoge rente. Hij noemde rente eerder “de vader en moeder van al het kwaad.