De Amerikaanse president Donald Trump gelooft dat zijn economische beleid gunstig kan uitpakken voor de rest van de wereld. “Amerika Eerst betekent niet Amerika In Zijn Eentje”, benadrukte Trump in Davos. Hij prees zijn land aan als de ideale vestigingsplaats voor ondernemingen.

“Als de Verenigde Staten groeien, doet de wereld dat ook. Amerikaanse welvaart heeft wereldwijd geleid tot talloze banen”, aldus Trump op het Wereld Economisch Forum (WEF). Hij stelde dat het zijn land economisch weer voor de wind gaat. “Dit is het perfecte moment om je onderneming, banen en investeringen naar de Verenigde Staten te brengen.”

De president zei onder meer dat een ongekend aantal onnodige regels is geschrapt. “Regelgeving is heimelijk belastingheffing”, zei Trump. De Republikein haalde uit naar “ongekozen bureaucraten” die buiten het democratische proces om regels opleggen die “anti-bedrijfsleven en anti-werknemer” zijn. “Maar in Amerika zijn die dagen voorbij.”

Trump zei ook de wereldhandel te willen hervormen. Hij besloot vorig jaar dat zijn land niet zal deelnemen aan vrijhandelsverdrag TPP, het Trans-Pacific-Partnership. “We kunnen geen vrije en open handel hebben als sommige landen het systeem misbruiken ten koste van anderen”, benadrukte hij.

De president waarschuwde dat zijn land niet langer de ogen zal sluiten voor oneerlijke economische praktijken. Hij verwees onder meer naar de grootschalige diefstal van intellectuele eigendommen en staatssteun aan bedrijven. Dergelijke praktijken verstoren volgens Trump internationale markten. Werknemers en bedrijven zijn daarvan wereldwijd de dupe, concludeerde hij.

Tegenvallende economische groei

Ongeveer tegelijk met Trumps toespraak in Davos werd bekend dat de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2017 is afgezwakt tot 2,6 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit een eerste raming van de economische groei in de afgelopen periode. Een kwartaal eerder groeide ’s werelds grootste economie nog met 3,2 procent.

Economen gingen er wel van uit dat de groei wat zou afzwakken, maar in mindere mate. Zij rekenden in doorsnee op een stijging van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met 3 procent. De groeivertraging werd vooral veroorzaakt door een oplopend handelstekort. De invoer van goederen en diensten nam twee keer zo sterk toe als de export.

Lees ook op Business Insider

De uitgaven van consumenten, die het leeuwendeel van de economie bepalen, gingen een iets sterker dan verwachte 3,8 procent omhoog. Dat is de sterkste toename in meer dan een jaar tijd. De investeringen van bedrijven in nieuwe machines maakten zelfs de sterkste groei door in drie jaar. Ook de huizenmarkt droeg sterk bij aan de economische groei.

Economen gaan er dan ook niet van uit dat het groeitempo de komende kwartalen verder zal inzakken. De recente belastingverlagingen in de Verenigde Staten en de waardedaling van de dollar ten opzichte van met name de euro en de Japanse yen zullen naar verwachting positief uitpakken voor het bedrijfsleven en daarmee ook voor de bredere economie.

De cijfers over de economische groei zijn gebaseerd op voorlopige schattingen. In februari en maart volgen nog herziene ramingen op basis van completere gegevens.

LEES OOK: De artsen van Trump zeggen dat hij gezond is, maar de cijfers vertellen een ander verhaal