• Tijdens een openbare gemeentevergadering van Palm Beach is maandag gedebatteerd over de vraag of voormalig president Donald Trump mag gaan wonen op het resort Mar-a-Lago.
  • De advocaat van de buren van Trump voerde aan dat de omgeving een bedevaartsoord voor rabiate Trump-aanhangers kan worden.
  • Trumps advocaat betoogde dat de voormalige president als ‘werknemer’ op het resort mag wonen.

Terwijl de Amerikaanse Senaat deze week wikt en weegt over de veroordeling van Donald Trump in het impeachment-proces, houdt de gemeente Palm Beach in Florida zich eveneens bezig met de voormalige Amerikaanse president. Maar dan in een zaak van een heel ander kaliber.

Bestuurders van de gemeente Palm Beach belegden begin deze week een openbare vergadering via videodienst Zoom over een prangende kwestie: mag Donald Trump permanent wonen op het resort Mar-a-Lago? Dat is de exclusieve club die Trump in 1985 kocht en waar hij zich eind januari na zijn aftreden als president heeft gevestigd.

Afgelopen jaar lieten Donald Trump en zijn vrouw Melania zich al uitschrijven als inwoners van de staat New York en schreven ze zich in als inwoners van Florida. Sindsdien zijn de buren van Trump nabij het resort Mar-a-Lago beducht dat de oud-president zich daar permanent wil vestigen.

Trumps buren in Mar-a-Lago hebben al een verzoek ingediend bij de gemeente Palm Beach om de voormalige president eventueel te laten uitzetten. Ze verwijzen daarbij naar een overeenkomst uit 1993.

Destijds werd de status van Mar-a-Lago gewijzigd van een ‘residentiële woning’ in een ‘privéclub.’ Dat laatste hield ook in dat gasten er jaarlijks niet langer dan “drie niet-opeenvolgende perioden van een week” mochten verblijven.

Volgens de buren kan Mar-a-Lago niet tegelijkertijd een privéclub voor leden én een woonresidentie zijn.

Trump: werknemer van Mar-a-Lago?

Tijdens de Zoom-bijeenkomst van afgelopen maandag gaf de voorzitter van de gemeenteraad van Palm Beach, Maggie Zeidman, aan dat de gemeenteraad in april een definitief besluit neemt over de kwestie. Ze zei ook dat ze er persoonlijk geen probleem mee heeft als Donald Trump permanent gaat wonen in Mar-a-Lago.

Lees ook op Business Insider

Stadsbestuurder Kirk Blouin meldde op zijn beurt dat hij dagelijks honderden mailtjes ontvangt over de kwestie. Vervolgens kregen de juridisch adviseur van de gemeente en een persoonlijke advocaat van Trump de gelegenheid om een reactie te geven. En daarna mochten ook advocaten reageren die optraden namens buren die zich hebben verenigd in het collectief ‘Preserve Palm Beach’.

donald trump mar a lago
Donald Trump op Mar-a-Lago. Foto: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Volgens de juridisch adviseur van de gemeente, John C. Randolph, staat de overeenkomst uit 1993 “bonafide werknemers” toe om Mar-a-Lago te gebruiken als woongelegenheid. De vraag is vervolgens: is Trump een geldige ‘werknemer’ van Mar-a-Lago?

Volgens Trumps advocaat John Marion is de voormalige president inderdaad een werknemer van Mar-a-Lago. Trump is betrokken bij de financiën van de club, hij beoordeelt de prestaties van het personeel van de club en is ook op andere manieren bezig met het toezicht op het resort.

“Hij bekommert zich om dit landgoed als ware hij de burgemeester van Mar-a-Lago”, aldus Marion.

‘Bedevaartsoord voor fanatieke en wetteloze Trump-aanhangers’

Philip Johnson, de advocaat die namens de burengroep ‘Preserve Palm Beach’ optrad, gaf aan dat hij zich zorgen maakte dat Mar-a-Lago minder welopgevoede aanhangers van Trump als een magneet zou kunnen aantrekken. “Dit kan van Mar-a-Lago een permanent bedevaartsoord maken voor zijn meest fanatieke en wetteloze aanhangers.”

Johnson wees er ook op dat als Trump mag bepalen wie wel en wie niet meetelt als medewerker van Mar-a-Lago, hij de facto een vrijbrief heeft om het bestemmingsplan van het resort naar eigen goeddunken in te vullen.

trump palm beach supporters florida
Aanhangers van Donald Trump in Florida. Foto: Michael Reaves/Getty Images

De buren van Trump maken zich ook zorgen over de veiligheidsmaatregelen rond Mar-a-Lago, waarvoor tijdens het presidentschap van Trump veel veiligheidsagenten werden ingezet.

Trumps advocaat Marion gaf aan dat er voorheen inderdaad meer dan honderd veiligheidsagenten in en rondom Mar-a-Lago gestationeerd waren. Maar dit aantal is inmiddels teruggebracht naar zo’n tien agenten.

donald melania trump florida palm beach
Donald Trump en zijn vrouw Melania komen op 20 januari in Florida aan met de Air Force One, op zijn laatste dag als president. Foto: Noam Galai/Getty Images

Een aantal buren van Trump bij Mar-a-Lago suggereerde dat hij zich net zo goed elders in de buurt kan vestigen, waar hij nog drie huizen bezit. Eén daarvan is een groot landgoed gelegen aan Woodbridge Road.

Trumps advocaat Marion waarschuwde echter dat dat niet noodzakelijk gunstiger is voor de buurt. “Dan zou je daar bewakers en versperringen krijgen aan de openbare weg. Mensen die daar wonen, zouden voortdurend geconfronteerd worden met speurhonden die voertuigen controleren, ook als mensen in of uit hun eigen woning zouden gaan.”

Lees meer over de Trump-familie: