De Brusselse lobby moet over de hele linie transparanter worden. EU-commissaris Frans Timmermans (Betere regelgeving) stelde woensdag in Brussel voor een verplicht lobbyregister in te stellen voor bedrijven, burgers en belangenorganisaties die afspreken met EU-parlementariërs en hoge functionarissen in het ambtelijke apparaat van ‘EU-president’ Donald Tusk. De Europese Commissie heeft dat al.

“De EU-instellingen moeten samenwerken om het vertrouwen van de burgers terug te winnen”, aldus Timmermans. “De burgers hebben het recht te weten wie het EU-beleid proberen te beïnvloeden.”

Timmermans stelt ook voor de afspraken van de EU-ambassadeur van de zittende, tijdelijke EU-voorzitterschappen openbaar te maken. De eerste helft van dit jaar was dat Nederland, nu Slowakije. Ook de aankomende EU-voorzitter, per 1 januari Malta, zou onder het lobbyregister moeten vallen.

Ontmoetingen openbaar

Het parlement hanteerde al een vrijwillig register, de Europese Commissie stelde registratie in november 2014 verplicht. Ontmoetingen tussen lobbyisten en eurocommissarissen, hun kabinetsleden of een directeur-generaal zijn sindsdien openbaar.

Timmermans roept de EU-instellingen op het zo snel mogelijk eens te worden over het voorstel. Volgens EU-parlementariër Paul Tang (PvdA) gaat het echter niet ver genoeg. “Het is goed dat iedere lobbyist zich voortaan moet registreren, maar normaal gesproken leg je een verplichting neer in een wet met duidelijke sancties bij overtreding.”

Ook pleit Tang ervoor dat de commissie haar eigen gedragscode aanscherpt, nu oud-voorzitter José Manuel Barroso en ex-commissaris Neelie Kroes onder vuur liggen. Barroso blijkt al tijdens zijn Brusselse periode warm contact te hebben onderhouden met zijn huidige werkgever, Goldman Sachs. Kroes heeft haar band met een bedrijf op de Bahama's nooit gemeld.

Volgens parlementariër Dennis de Jong (SP) is het van belang dat er toezicht is op lobbyisten. Hij wijst erop dat Volkswagen jaarlijks 280.0000 euro uitgeeft in Brussel. De banden tussen VW en Brussel worden momenteel door een parlementscommissie onderzocht.