De Europese commissie wil de doelstellingen voor de uitstoot van CO2 verder aanscherpen.

Die hogere lat is volgens de Europese commissaris voor een ‘Green Deal’, Frans Timmermans, haalbaar.

Timmermans rekent daarbij op extra inspanningen in de ontwikkelingen rondom vervoer, de bouw en de energiesector.

Alleen al de snellere verduurzaming van de energiesector vergt jaarlijks een extra investering van 350 miljard.

De Europese Commissie kondigde deze week aan de uitstoot van CO2 verder te willen beperken. Om die doelen te kunnen bereiken rekent Eurocommissaris Frans Timmermans op extra inspanningen van de energiesector, het vervoer en de bouw.

Met extra inspanningen uit de verschillende sectoren is de voorgestelde CO2-vermindering van 55 procent haalbaar, zegt Timmermans. Eerder wilde de commissie in 2030 de uitstoot nog met 40 procent verminderen ten opzichte van 1990.

De nieuwe ambities van Europa liggen dus 15 procentpunt hoger, dat is nodig om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken.

Lees ook op Business Insider

Als Europa op de oude voet verder gaat, neemt de CO2-uitstoot op de langere termijn nog veel te weinig af.

Timmermans wil de ambitieuzere tussenstap vastleggen in de Europese klimaatwet die in de maak is. Dat maakt niet alleen het einddoel in 2050, maar ook het tussendoel bindend.

Er moeten meer huizen met warmtepompen gaan werken

De nieuwe hogere lat is haalbaar, stelt Timmermans. Lidstaten wekken nu bijvoorbeeld al meer hernieuwbare energie op dan ze verwachtten. En de economie hoeft er niet onder te lijden. De nieuwe doelstelling drukt de groei niet, zou blijken uit een effectenraming.

Dan moet vooral de energiesector wel aan de bak. Is nu nog een derde van de energieproductie duurzaam, in 2030 moet dat zijn verdubbeld.

Ook het vervoer moet een bijdrage leveren. Binnen tien jaar moet bijna een kwart van het vervoer op hernieuwbare energie rijden. En er moeten veel meer huizen en andere gebouwen worden geïsoleerd en uitgerust met bijvoorbeeld warmtepompen. Nu stookt driekwart van de huizen nog erg inefficiënt.

Lees ook: Extreem gunstig voorjaar voor zonnepaneelbezitters – huishoudens besparen in 2020 gemiddeld €604 op energiekosten

Alleen al de snellere verduurzaming van de energiesector vergt jaarlijks een extra investering van 350 miljard. Maar dat kan Europa wel opbrengen, denkt de commissie. Zij wijst erop dat de lidstaten al hebben afgesproken dat 30 procent van de uitgaven van de komende jaren moet bijdragen aan de klimaatdoelen.

Het nieuwe doel voor 2030 is niet alleen een opgave, maar helpt Europa ook juist op te krabbelen uit de coronacrisis, stelt Timmermans. De investeringen scheppen nieuwe banen en kunnen Europa een voorsprong geven in de onvermijdelijke mondiale overgang naar een duurzame economie.

Bovendien levert de snellere overgang ook geld op, onderstreept de commissie. De lucht wordt schoner, zeker in Oost-Europese landen waar nu nog veel kolen worden verstookt. Er hoeft minder olie en gas uit het buitenland te komen. En ook boeren zouden nieuwe kansen krijgen.

Wat de aangescherpte doelstelling per lidstaat betekent, moet nog worden uitgewerkt.

LEES OOK: Niet de grote vervuilers, maar de MKB-ondernemer draait op voor de verduurzaming van de industrie