Het subsidieloket voor de aankoop van een elektrische auto door particulieren gaat op korte termijn dicht.

De subsidiepot voor 2020 is al geruime tijd leeg, maar aanvragen worden tot nu toe doorgeschoven naar januari 2021.

Aan die doorschuifregeling komt een eind. Het loket gaat vanaf 1 januari weer open.

Brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging zijn verbijsterd over de aankondiging. Ze roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen.

Het kabinet wil de subsidie op de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s tot het einde van het jaar stopzetten. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor het kopen of privé-leasen van een nieuwe elektrische auto kunnen consumenten 4.000 euro aan subsidie aanvragen, voor een tweedehands exemplaar is 2.000 euro beschikbaar. Het kabinet heeft voor de regeling 250 miljoen euro gereserveerd tot 2025. Dit was afgesproken in het klimaatakkoord.

Maar de pot geld voor dit jaar is al geruime tijd op. Aanvragen worden tot nu toe doorgeschoven naar januari 2021, maar aan die doorschuifregeling komt een eind. Het loket gaat vanaf 1 januari weer open.

Lees ook op Business Insider

Alle subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari 2021, worden wel behandeld.

Autobranche reageert verbijsterd

De beslissing van het kabinet om het loket op korte termijn te sluiten, kan niet op bijval rekenen uit de sector.

Brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging zeggen verbijsterd te zijn over de aankondiging. “Het kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen”, aldus de klagers.

BOVAG-voorzitter Han ten Broeke verwijt het kabinet jojo-beleid. Hij wijst erop dat op 1 januari een hele hausse aan koopcontracten in een keer ingediend zullen worden. “We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen EV-subsidie beschikbaar. Terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de EV voor de particulier zou moeten worden.”

Zonder een doorschuifregeling zal de subsidieregeling naar verwachting van de BOVAG-preses elk jaar korter dan een week openstaan. Daarbij zullen veel particulieren in onzekerheid verkeren over het al dan niet toegekend krijgen van een subsidie.

Marktverstoring door subsidiebingo

“Deze subsidiebingo leidt tot ernstige marktverstoring en demotiveert bovendien om een elektrische auto aan te schaffen doordat gemaakte afspraken wederom niet na worden gekomen”, zegt RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck. “Bovendien komen hierdoor mogelijk minder elektrische auto’s voor de Nederlandse markt beschikbaar, juist in een tijd dat het aanbod aan betaalbaardere modellen toeneemt.”

BOVAG en RAI Vereniging hebben naar eigen zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd dat de subsidiepot voor 2020 snel leeg zou zijn. Ze roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen en de financiële speelruimte voor de subsidie beter te benutten.

Ook de ANWB is zeer teleurgesteld. De vereniging spreekt van een “ontmoediging voor de toekomstige elektrische rijder” en pleit er daarom voor om in plaats hiervan de bestaande regeling simpeler te maken en zo de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren verder te stimuleren.

“Dit is belangrijk voor de helderheid naar de consument zodat nu ook, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, particulieren van de stimulering kunnen profiteren”, aldus de autorijdersbond.

Lees meer over elektrische auto’s: