Ondernemers in de door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen sectoren zouden een beroep moeten kunnen doen op deeltijd-WW en werktijdverkorting. Door mensen deels aan het werk te zetten, blijven vakkrachten voor de sector behouden en krijgen ondernemers wat lucht.

Dat komt naar voren uit crisisoverleg met gedupeerde branches en de ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemersorganisaties zeggen geschrokken te zijn van alle signalen uit de sectoren. Veel ondernemers menen dat de grootste klap nog komt, als begin volgend jaar opdrachten zijn opgedroogd.

“De vergunningverlening voor stikstof komt maar niet op gang”, zo klinkt het. Verder is voor PFAS, een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen, de situatie door de hogere norm wel enigszins verbeterd. “Maar lang niet voldoende om weer echt aan de slag te kunnen”, aldus de organisaties.

Uit het overleg werd volgens de ondernemersorganisaties duidelijk dat de bouw volgend jaar gaat krimpen als gevolg van alle perikelen, terwijl die oorspronkelijk met 6 procent zou groeien. Ze merken op dat de productie van bijvoorbeeld heipalen en rioolbuizen nu stagneert. Bedrijven zijn bezorgd dat als de bouw in de toekomst weer aantrekt, er en geen materialen en geen mensen meer te krijgen zijn.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben Tweede Kamerleden per brief een reeks voorstellen gedaan om de situatie snel te verbeteren. Ook willen ze in het nieuwe jaar snel met decentrale overheden en andere organisaties om de tafel om praktische oplossingen te zoeken.

Lees meer over de PFAS- en stikstofcrisis:

Lees ook op Business Insider