• De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met bijna 4 procent, gevolgd door ruim 3 procent groei volgend jaar, verwacht het Centraal Planbureau.
  • Door de hogere inflatie neemt de koopkracht gemiddeld genomen niet toe in 2022.
  • Langlopende staatsrentes blijven waarschijnlijk ook volgend jaar zeer laag en dat raakt onder meer hypotheekrentes.

De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met bijna 4 procent, gevolgd door ruim 3 procent groei volgend jaar.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB), die daarmee beduidend optimistischer is dan bij zijn vorige economische raming in juni.

Bron: CPB
Bron: CPB

Volgens het CPB is sprake van een “veerkrachtig” herstel. Maar de onzekerheid rond corona blijft wel. Bij de nieuwe raming wordt ervan uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn.

In juni rekende het CPB voor dit jaar nog op 3,2 procent economische groei en een aanwas van 3,3 procent volgend jaar. Nu staan er in de raming plussen van respectievelijk 3,8 en 3,2 procent.

Het Planbureau verwachte dat de werkloosheid na het aflopen van steunmaatregelen in verband met de coronacrisis maar zeer beperkt stijgt tot 3,6 procent van de beroepsbevolking in 2022.

Geen koopkrachtgroei in 2022

Wat de koopkracht betreft is dit jaar nog sprake van een gemiddelde stijging van 0,8 procent. Maar door de stijging van de inflatie en de vertraagde reactie daarop van de loonstijgingen is in 2022 per saldo geen sprake van koopkrachtstijging, verwacht het CPB. Dat is althans het geval als de overheid geen verder lastenverlichting doorvoert.

Bij de onderliggende cijfers is te zien dat het Planbureau voor dit jaar uitgaat van een gemiddelde stijging van cao-lonen van bedrijven met 2 procent en een stijging van 2,2 procent in 2022. De inflatie komt naar verwachting dit jaar uit op gemiddeld 1,9 procent en in 2022 op 1,8 procent.

Voor werknemers uit het bedrijven zou dit betekenen dat de loonstijging een fractie hoger ligt dan stijging van de prijzen van goederen en diensten.

In een eigen analyse stelden economen van ABN Amro donderdag dat met name voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden een daling van het besteedbaar inkomen dreigt in 2022, omdat het inkomen van deze groepen niet hard genoegt stijgt om de inflatie bij te benen.

Rente blijft ook in 2022 laag

Opvallend is verder dat het Planbureau verwacht dat de rente op de 10-jarige Nederlandse staatslening ook de komende periode nog negatief blijft.

Voor 2021 en 2022 gaan de economen van het CPB uit van een negatieve rente van gemiddeld 0,3 procent op de 10-jaars staatsrente, wat dus betekent dat de overheid geld toe krijgt als ze geld leent op de kapitaalmarkt.

Bron: Tradingeconomics
Bron: Tradingeconomics

De 10-jarige staatsrente geldt ook als een belangrijk anker voor onder meer hypotheekrentes. De prognose van het CPB impliceert dat hypotheekrentes voorlopig rond de huidige lage niveaus kunnen blijven schommelen.

De gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast mét NHG_verzekering ligt momenteel rond de 1 procent; het 10-jaars tarief zonder NHG schommelt rond de 1,5 procent.

LEES OOK: Hypotheekrente lang vastzetten? Doe een stresstest voor als de rente stijgt, want dit kan gebeuren met je maandlasten