Het moet voor Nederlandse studenten makkelijker worden een bedrijf op te richten. Daarvoor pleit de VVD. Het aanvragen en overdragen van intellectueel eigendom (IP) moet beter geregeld worden zodat een idee eenvoudiger naar de markt kan.

De vraag hoe het zit met het intellectueel eigendom van een idee zorgt nu nog voor te veel onduidelijkheid tussen studenten en universiteiten, zegt Kamerlid Dennis Wiersma. Het gevolg is dat goede ideeën vroegtijdig sneuvelen, zo stelt hij woensdag in het Financieele Dagblad.

Het is lang niet altijd makkelijk te bepalen bij wie de rechten liggen over de ideeën die studenten aan de universiteit uitwerken. Naast een eigen plan gebruiken studenten natuurlijk wel de faciliteiten van de universiteit en ook de bijdrage van een hoogleraar kan belangrijk zijn. In de Verenigde Staten zijn er standaardcontracten om het eigendom te regelen, maar die ontbreken in Nederland.

Wiersma vind het belangrijk dat hier een duidelijke lijn in komt. Op die manier moeten de innovatieve ideeën van studenten ook vaker echt naar de markt kunnen worden gebracht. Hij krijgt daarin bijval van Nils Beers van startupbelangenbehartiger Techleap.

Beers vindt zelfs dat in de praktijk blijkt dat universiteiten niet goed zelf ideeën kunnen vermarkten. Het is dan beter als studenten daarin het voortouw kunnen nemen. Hij wil in ieder geval een “transparant, eenduidig beleid”, zo zegt hij in het FD.

Wiersma doet woensdag tijdens het debat over de onderwijsbegroting een oproep vanuit diezelfde gedachte. Hij eist een heldere richtlijn die zorgt voor een "maximale slagingskans" van een startup die uit de universiteit voortkomt.

Lees meer over startups: