De Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzocht of Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 heeft beïnvloed, gaf woensdag aan dat vervolging van president Donald Trump nooit een serieuze optie is geweest voor zijn team.

Juridisch is het niet mogelijk een zittende president in staat van beschuldiging te stellen wegens het plegen van een misdrijf, zoals belemmering van de rechtsgang. “De president een misdrijf ten laste leggen was geen optie die we in overweging konden nemen.”

Mueller wilde liever geen verantwoording afleggen voor het Congres. De belangrijkste conclusies die hij heeft getrokken, staan al in het rapport.

‘Niet gepast om me hierover uit te laten’

Op een speciale persconferentie in Washington zei Mueller woensdag: “Ik hoop en verwacht dat dit de enige keer is dat ik u zo toespreek”, aldus Mueller. “Ik geloof niet dat het gepast is om me verder uit te laten over het onderzoek.”

In de twee jaar die het onderzoek duurde, werden 37 personen vervolgd. Onder meer Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Donald Trump, ging de cel in.

In het Huis van Afgevaardigden hebben leden van de commissies voor Justitie en Spionage aangedrongen op een publieke getuigenis van Mueller. De speciaal aanklager zei dit dus liever niet te willen doen, maar het is mogelijk dat hij wordt opgeroepen.

Trump niet vrijgepleit

Tijdens de persbijeenkomst legde Mueller, een voormalig FBI-directeur, de conclusies van zijn 448 pagina's tellende rapport nogmaals uit. Het eerste deel beschrijft de contacten die het campagneteam van Trump had met personen of groepen uit Rusland. Dit leverde onvoldoende bewijs op om te concluderen dat sprake is geweest van criminele samenzwering.

Het tweede deel van het rapport draait om pogingen van Trump om het onderzoek naar de banden van zijn campagne met Rusland te dwarsbomen. Hier kwam Mueller tot de conclusie dat Trump niet kan worden beschuldigd van belemmering van de rechtsgang, maar ook niet kan worden vrijgepleit. "Als we er van overtuigd waren geweest dat de president duidelijk geen misdrijf had gepleegd, dan zouden we dat hebben gezegd."