Dit meldt NRC Handelsblad op basis van notulen van vergaderingen van de
Fortis-top.

Doordat klanten en masse hun geld uit de bank trokken kwam Fortis in
acute geldnood. Niet 5, zoals eerder gemeld, maar twintig miljard euro
verliet in korte tijd de bank.

De niet bepaald solvabele bank kon op dat moment nergens aanvullend kapitaal
vandaan halen. Andere banken wilde de kwakkelende financiële instelling
niets lenen.

De Nederlandsche Bank dreigde Fortis onder curatele te stellen als het
niet instemde met nationalisatie. In de nasleep werd de Fortis-top overal
buiten gehouden. Ze hadden geen invloed op de tweede redding of de verkoop
van delen Fortis België aan BNP Paribas.

Uit de notulen valt op te maken dat de raad van commissarissen tot zondag niet
op de hoogte was van de ernst van de situatie. Het Fortis-bestuur antwoordt
hierop dat de kwestie Lehman Brothers laat zien dat in dit extreme klimaat
de situatie erg snel kan verslechteren.

In de notulen valt ook te lezen dat de Nederlandse staat zich pas op
het laatste moment bij de Belgische en Luxemburgse regering voegde om geld
te investeren in Fortis. Luxemburg nam op zaterdag 27 september contact op
met de Belgische regering om samen geld te investeren. Nederland heeft zich
hier zondag bijgevoegd.

Fortis blijkt de regie kwijt te hebben geraakt in het betreffende weekeinde.
Potentiële kopers van Fortis, zoals ING en BNP Paribas, gingen direct in
gesprek met de overheden, in plaats van met Fortis zelf. Fortis had ook de
mogelijkheid van een (gedeeltelijke) overname door een
investeringsmaatschappij willen verkennen. De bank werd echter ingehaald
door de feiten.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl