Ben van Beurden de nieuwe topman van Shell moet meteen flink aan de bak. De olie- en gasreus heeft fors geïnvesteerd in nieuwe projecten, maar de winstgevendheid holt achteruit. Shell’s problemen in zeven grafieken.

Het jaar 2004 betekende voor Shell, één van de drie grootste westerse olie- en gasconcerns met een beursnotering, een grote omslag. Een schandaal rond boekhoudkundig opgeblazen voorraden van olie en gas noopte tot herbezinning.

Als puinruimer trad destijds topman Jeroen van der Veer (2004-2009) op. Hij zette sterk in op grote investeringen in technisch complexe projecten voor de winning van olie en gas: in de diepzee, met een gigafabriek in Qatar waarbij gas wordt omgezet in vloeibare brandstoffen en chemische producten, en via de winning van olie uit teerzanden in Canada.

Shell: megaprojecten en kostendiscipline

Onder de opvolger van Van der Veer, de Zwitser Peter Voser (2009-2013), kwam de nadruk meer te liggen op het slagvaardiger maken van de interne organisatie van Shell en kostendiscipline. Wel vond Voser het belangrijk dat Shell zelf bleef investeren in het zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen. Daarbij werden proefboringen gedaan in de ijszee bij Alaska en winningsrechten aangekocht in de Verenigde Staten om te mogen boren naar olie en gas in kleisteenlagen.

Afgelopen jaar moest Shell een aantal forse tegenvallers incasseren. Naast politieke problemen die de productie in Nigeria parten speelde, viel vooral op dat de investeringen in schalie-olie in de Verenigde Staten veel minder opleverden dan gedacht. En als klap op de vuurpijl kwam Shell begin januari dit jaar met een forse winstwaarschuwing. Meer daarover hier.

Tegenvallers bij investeren in groei

Sinds 1 januari dit jaar heeft de Nederlander Ben van Beurden de leiding bij Shell. Hij benadrukte donderdag bij de officiële publicatie van de jaarcijfers dat Shell opnieuw fors moet omschakelen. Het is even uit met groei van de investeringen.

Groei van de olie- en gasproductie, nieuwe spectaculaire winningsprojecten: daar heeft de nieuwe topman het voorlopig niet zo op. Kapitaaldiscipline en winstgevendheid moeten alle aandacht krijgen.

Lees ook op Business Insider

Om een idee te krijgen van de uitdagingen waar de nieuwe topman voor staat, een overzicht van enkele kerncijfers van Shell in zeven grafieken.

 1) Investeringen in groei productie olie en gas zijn fors opgelopen

2) Maar productie olie en gas wil niet echt omhoog

3) Olieprijs bleef hoog in 2013

4) Maar zoeken en vinden olie en gas kost steeds meer geld

5) En winstmarge op raffinage ruwe olie tot motorbrandstof staat onder druk

6) Dus winst Shell keldert aan alle kanten

7) En rendement op de investeringen duikt omlaag

Kortom, flink wat zaken om aan te pakken voor Shell’s nieuwe topman, Ben van Beurden.

Lees ook

Shell paait beleggers met hoger dividend, na winstalarm

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl