• Startup seepeople heeft een scan bedacht waarmee de duurzame en sociale drijfveren van werknemers in kaart kunnen worden gebracht.
  • Het bedrijf wil werkgevers zo helpen om een MVO-beleid vorm te geven dat door de hele organisatie gedragen wordt.
  • Bedenker Marnix Geus richtte eerder Het PR Bureau, Blyde en The Present Movement op.

Een scan om de sociale en duurzame drijfveren van je werknemers in kaart te brengen. Bij seepeople geloven ze dat het een goede manier is voor werkgevers om hun MVO-strategie (maatschappelijk verantwoord ondernemen) vast te leggen of bij te stellen.

“Sociaal en duurzaam ondernemen zijn termen die tegenwoordig vaak vallen, maar in de praktijk komt er ondanks goede bedoelingen toch niet altijd heel veel van terecht”, ziet ondernemer Marnix Geus, die voorheen onder meer Het PR Bureau en Blyde oprichtte en enkele jaren geleden actief werd in de non-profitsector met zijn initiatief The Present. “En ook bij bedrijven die al wel op de goede weg zijn met hun MVO-beleid zie je toch nog vaak een kloof tussen dat beleid en wat daar op de werkvloer van ervaren wordt.”

Tijd voor een praktische aanpak, vond Geus. Zo kwam hij met zijn team op het idee voor seepeople. Aan Business  Insider vertelt hij meer over de scan en hoe seepeople bedrijven kan helpen met een MVO-beleid dat door de hele organisatie gedragen wordt.

Wat houdt zo’n scan precies in?

Geus: “Onze Do-Good Profiler, zoals we de scan noemen, geeft inzicht in de sociale en duurzame drijfveren van werknemers.“

“Het is een online vragenlijst die we samen met Customer RevolutionRuigrok Netpanel en Respondenten.nl hebben opgesteld en waarin werknemers individueel worden getoetst op verschillende dimensies. Dat gaat om zaken als: ben je liever actief of passief als het gaat om MVO binnen jouw bedrijf, wil je structureel of vrijblijvend iets bijdragen, gaat jouw voorkeur uit naar lokale of internationale doelen, welke thema’s vind je belangrijk? Uiteindelijk rolt er per medewerker een one page uit. Werkgevers kunnen dan vanuit daar een MVO-strategie vormgeven of herformuleren die door iedereen binnen het bedrijf gevoeld en gedragen wordt.”

“Indien gewenst kunnen wij werkgevers vervolgens ook helpen met die strategie en hen verbinden met ideële partijen waarmee ze de diepte in kunnen gaan. Dat zijn onder meer kleine ngo’s uit het netwerk dat we hebben opgebouwd met The Present Movement, een initiatief dat ondernemers verbindt met sociale organisaties.”

Marnix Geus. Foto: Blyde
Marnix Geus. Foto: Blyde

Hebben bedrijven hier wel behoefte aan?

“Binnen het bedrijfsleven heeft iedereen het tegenwoordig over sociaal ondernemen, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uit een onderzoek dat wij lieten uitvoeren onder bijna 800 werknemers van middelgrote Nederlandse bedrijven blijkt echter dat men hier op de werkvloer nog weinig van merkt. De meerderheid van de werknemers blijkt niet te weten of zijn of haar werkgever überhaupt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet.”

“Wij denken dat daar een grote kans ligt, want een gedeelde sociale drijfveer tussen collega’s draagt bij aan meer verbinding op de werkvloer. Steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om werknemers aan zich te binden. Vooral jongeren vinden het belangrijk om iets bij te dragen aan de wereld om hen heen. Zij gaan weg als een werkgever zich daar niet mee bezighoudt.”

“Door deze scan laat je als bedrijf aan je werknemers zien dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk vindt en daar serieus invulling aan wilt geven. Het is voor werknemers ook een moment om stil te staan bij wat ze zelf belangrijk vinden. Er ontstaan andere gesprekken en je verbindt collega’s op een nieuwe manier met elkaar. Verbinding binnen een bedrijf is het afgelopen jaar alleen nog maar belangrijker geworden nu collega’s elkaar niet meer dagelijks zien door het vele thuiswerken.”

Voor wie is het bedoeld?

“Wij denken dat zowel bestaande bedrijven als startups hier hun voordeel mee kunnen doen. Bij beginnende bedrijven is het een goede basis om je MVO-beleid bottom-up uit te werken. Voor al bestaande bedrijven kan het zorgen voor een soort blauwdruk of check van de sociale en duurzame waarden, normen en ambities binnen de organisatie.”

“Veel werkgevers hebben het gevoel ‘iets’ te moeten doen, maar weten niet altijd goed hoe ze dat moeten implementeren in hun bedrijfsvoering. Het MVO-beleid komt dan vaak neer op compenseren – bijvoorbeeld het planten van een boom bij elk aankoop – in plaats van een bedrijfsvoering waarmee je echt verandering kunt bewerkstelligen."

"Begrijp me niet verkeerd: het planten van bomen is natuurlijk supergoed, maar je kunt als bedrijf vaak veel meer doen dan dat. Met onze scan als startpunt kun je als organisatie een voelbare MVO-strategie ontwikkelen. Door er als werkgever achter te komen waar jouw mensen op aanslaan, kun je echt gaan sturen op verandering."

Waarom is dit belangrijk?

“Wij denken dat bedrijven een belangrijke rol spelen in het faciliteren van hun medewerkers om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Bij het onderzoek dat we hebben gedaan gaf een meerderheid van de ondervraagden aan voor maatschappelijk werk te kiezen als hun werkgever een paar uur per week beschikbaar zou stellen om ‘aan iets anders’ te mogen besteden. Binnen de context van hun werk komen mensen misschien eerder in beweging dan dat ze zich daarnaast nog ‘moeten’ inzetten voor maatschappelijke doelen.”

“Daarnaast voel ik persoonlijk een gigantische urgentie om ons met z’n allen in te zetten voor een betere wereld. Maar ik weet ook dat zo’n boodschap niet werkt als je oordeelt over wat een ander wel of niet doet, of als je te pusherig wordt. Deze scan is een praktische, laagdrempelige manier om mensen - en de organisaties waar ze voor werken - na te laten denken over hoe zij iets kunnen bijdragen aan deze wereld. Hopelijk inspireert dat uiteindelijk tot actie.”

Lees meer over Better Capitalism op Business Insider: