Afgelopen dinsdag verklaarde de rechtbank in Den Haag geldtransporteur SecurCash Nederland alsnog failliet.

Het geldtransport van en naar winkels zal zoveel als mogelijk blijven plaatsvinden. De curatoren hebben hiervoor een beperkte financiering gekregen van vier banken.

Donderdag meldde RCCS Waardetransport in Waddinxveen dat het bedrijf duizenden geldtransporten van SecurCash overneemt. “Wij willen alles doen om de gevolgen van dit faillissement voor retailers en consumenten zo veel mogelijk te beperken door de waardetransporten ook vanaf begin februari overeind te houden”, aldus topman George Rietbergen van RCCS.

Bij het door RCSS ondersteunde Meldpunt Cashafhandeling kunnen winkeliers en grootwinkelbedrijven terecht met vragen. Inmiddels hebben circa 3.000 ondernemers zich gemeld.

Volgens RCSS zijn dit de meest gestelde vragen (en antwoorden):

1. Kan ik mijn geld nog aan SecurCash meegeven?

Antwoord: “Ja, het geld kan wordt deze maand nog opgehaald. Er zit mogelijk een vertraging in de verwerking.”

Lees ook op Business Insider

2. Kunnen jullie per direct wisselgeld komen leveren, want SecurCash levert dat niet meer.

Antwoord: “Nee, dat kan pas als u een nieuw contract heeft afgesloten met een nieuwe geldtransporteur.”

3. Kunnen jullie het geld uit onze kluis komen ophalen?

Antwoord: “Nee, dat dat doen we niet. SecurCash is verantwoordelijk voor de kluizen, wij kunnen wel kluizen vervangen door de SmartSafe.”

4. Kan ik een nieuw contract aangaan, terwijl SecurCash nog niet officieel failliet is?

Antwoord: “Inmiddels heeft de rechtbank SecurCash wel failliet verklaard. U kunt een nieuw contract afsluiten met de nieuwe transporteur. Eind januari beginnen we met onze service.”

Faillissement SecurCash

SecurCash had te maken met hevige concurrentie en lage marges. In die marktomstandigheden lukte het niet om het hoofd boven water te houden. De financiële problemen werden nijpend omdat eigenaar Diebold Nixdorf niet langer de verliezen van het bedrijf met een schuldfinanciering wilde dichten.

Of een doorstart mogelijk is, moet nog blijken. De curatoren zijn daarover in gesprek met andere partijen die het werk kunnen overnemen.

De onderneming vroeg vorige week al faillissement aan, maar dat werd toen nog afgewezen. De rechter vond dat er nog voldoende middelen waren om schuldeisers te betalen. Ook zou het bankroet toen niet om de juiste redenen zijn aangevraagd. Maar deze week vond het faillissement alsnog plaats.