Vorig jaar klopten bijna 80.000
huishoudens
aan voor schuldhulpverlening. Dat is maar liefst 48 procent
meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse
Vereniging voor Volkskrediet (NVVK),
de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De
gemiddelde schuld bedroeg circa 30.000 euro, verdeeld over gemiddeld zestien
schuldeisers.
Wie denkt dat alleen mensen met een uitkering in deze situatie belanden,
heeft het mis. Ook steeds meer werkenden worden geconfronteerd met schulden,
omdat ze bijvoorbeeld kampen met dubbele woonlasten omdat het niet lukt hun
oude koophuis te verkopen.

Negatieve spiraal
Wie steeds vaker rood staat, leningen moet afsluiten om andere kredieten af
te lossen en steeds meer moeite heeft om de hypotheeklasten op tijd te
betalen, loopt het risico terecht te komen in een negatieve spiraal van
aanmaningen en dwangbevelen. Laat daarom de zaak niet op zijn beloop als je
schulden hebt.

Breng allereerst je financiële situatie in kaart. Welke schulden heb je? En
wat zijn je maandelijkse inkomsten en uitgaven? Ga op zoek naar
mogelijkheden om kosten te besparen of je inkomen te verhogen. Lukt het om
de maandlasten te verlagen door te switchen van energieleverancier of
telecomprovider? Heeft jouw gezin werkelijk twee auto’s nodig of kun je ook
met één exemplaar toe? Is het mogelijk om meer uren gaan werken?

Het kan verleidelijk zijn om de betaling van je huur of hypotheek tijdelijk op
te schorten: dat biedt relatief veel lucht, omdat het om een fors bedrag
gaat. Maar daarin schuilt ook een gevaar, meent NVVK-voorzitter Joke de
Kock. "Na twee maanden ontstaat een achterstand die bijna niet meer in
te lopen is."
Woningcorporaties, hypotheekverstrekkers en energiebedrijven zijn zich daar
volgens haar ook steeds meer van bewust. "Schuldeisers zijn sinds de
uitbraak van de economische crisis veel strenger geworden. Ze zitten klanten
die niet betalen dichter op de huid."

De Kock adviseert om de primaire vaste lasten, zoals de huur of hypotheek, de
ziektekosten, gas, water en elektriciteit altijd te blijven betalen. "Dat
is de basis om te kunnen leven."

Betalingsvoorstel
Mocht het niet lukken om met kostenbesparingen de schulden alsnog snel af te
lossen, neem dan contact op met je schuldeisers. Ook hierbij geldt dat het
geen zin heeft lijdzaam af te wachten, want door extra incassokosten lopen
de schulden al snel flink op. Leg de situatie uit en doe op basis van je
begroting een betalingsvoorstel. Voorbeeldbrieven vind je op de website zelfjeschuldenregelen.nl.

Bereken eerst het bedrag dat je maandelijks zou kunnen aflossen, door van je
netto-inkomen het bedrag af te trekken dat je minimaal nodig hebt om van
rond te kunnen komen. Verdeel dat bedrag vervolgens eerlijk over alle
schuldeisers en doe een voorstel om gefaseerd af te betalen. "Hang geen
zielige verhalen op, maar zet je situatie neutraal op papier",
adviseert Joke de Kock.

Lees ook op Business Insider

Ze wijst erop dat het heel belangrijk is dat je duidelijk en transparant bent
en afspraken nakomt. "Als je bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor
schuldhulpverlening en pas over drie maanden op gesprek kunt, meld dat dan
aan de schuldeisers en voeg eventueel een kopie van de afspraakkaart toe.
Dan weten zij waar ze aan toe zijn en toon je je een betrouwbare
gesprekspartner."

Verder is het volgens De Kock van groot belang dat je je volledig inzet om de
schulden zo snel en goed mogelijk af te lossen. "Als het mogelijk is om
meer te werken, moet je dat doen. En als je over enkele maanden een forse
belastingschuld verwacht, zet dan nu alvast wat spaargeld opzij en ga niet
van dat bedrag op vakantie. Je kunt dan in je aanbod naast de maandelijkse
aflossing nog een extra aflossing aanbieden. Dat maakt schuldeisers wat
toeschietelijker."
Schuldenaren moeten zich realiseren dat er geen ruimte is voor luxe, stelt De
Kock. "Je kunt niet van schuldeisers verwachten dat zij een deel
kwijtschelden, terwijl jij je niet maximaal inspant."

Inschikkelijk
In hoeverre met schuldeisers valt te praten, hangt volgens De Kock af van de
situatie. "Bij woningcorporaties verschilt het per gemeente en per
corporatie. De ene gemeente stimuleert samenwerking tussen woningcorporaties
en instanties voor schuldhulpverlening meer dan de andere. En niet elke
woningcorporatie is even toeschietelijk."

Energiebedrijven zijn de laatste jaren wat inschikkelijker geworden. Wel
willen zij doorgaans garanties dat niet opnieuw achterstanden ontstaan. Ze
verlangen bijvoorbeeld dat notoire wanbetalers hun budget door een externe
partij laten beheren.

De Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank stemmen volgens De
Kock wel in met een betalingsregeling, mits je je bij de gemeente meldt en
deze vaststelt dat je inderdaad in een problematische schuldsituatie
verkeert. Zij hebben wel recht op een dubbel percentage van je
afloscapaciteit, omdat het preferente schuldeisers zijn.

Postorderbedrijven zijn volgens De Kock vaak ook wel bereid te praten, mits
je niet recent nieuwe aankopen hebt gedaan. Bij telecombedrijven hangt het
onder andere af van de omvang van de schuld en je betalingsgedrag uit het
verleden.

Schuldregeling
Als het je zelf niet lukt om zelf een regeling te treffen voor je schulden,
is het zaak de hulp in te roepen van een instantie voor schuldhulpverlening.
Deze probeert een betalingsregeling met je schuldeisers te treffen. Dat kan
op twee manieren: via bemiddeling of sanering. In beide gevallen wordt aan
alle schuldeisers gevraagd gedeeltelijke kwijtschelding van de schuldenlast
te verlenen. Wel wordt van je verwacht dat je je maximaal inspant om zoveel
mogelijk af te lossen.

Volledig overzicht
Om een regeling met schuldeisers te kunnen treffen is het wel van belang dat
je alle schulden meeneemt en niemand overslaat. "Anders loop je het
risico dat een andere partij beslag gaat leggen op je inkomen of het bedrag
dat je gebruikt voor aflossing van een andere schuldeiser. Dan zijn al je
inspanningen voor niets", waarschuwt De Kock.

Ze voegt eraan toe dat in het overzicht van schulden geen betwistbare
vorderingen mogen zitten, bijvoorbeeld over een artikel dat je hebt besteld,
maar niet geleverd hebt gekregen. "Anders is het niet mogelijk om de
totale schuldenlast te inventariseren."

Lees ook:

Financiële dip: waar moet je heen met je geld?

Incassobureau mag niet stalken via Facebook

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl