Een meerderheid van de schuldeisers van de in surseance verkerende sportwagenfabrikant Spyker kiest eieren voor zijn geld. Ze stemmen in met een schikking, hoewel ze er fors bij inschieten.

De rechtbank in Lelystad laat weten dat de schuldeisers een zogenoemd crediteurenakkoord accepteren. Volgens dat voorstel krijgen ze over hun vordering tot en met 12.000 euro het volledige bedrag betaald en over het gedeelte van de vordering dat hoger is dan 12.000 euro, 10 procent.

‘Alternatief is faillissement’

De totale schuldenlast van Spyker bedraagt 44 miljoen euro. De vordering van sommige schuldeisers is fors, en daarvan zien ze nu maar een fractie terug. Voorbeelden zijn het Pensioenfonds Metaal en Techniek, dat 165.000 euro tegoed heeft van Spyker, en wagenparkbeheerder Sternlease, dat aanspraak maakt op 173.000 euro.

Met hun beslissing volgen de crediteuren het advies van bewindvoerder Henk Pasman. “Alles afwegend is dat nu de beste oplossing. Het alternatief is een faillissement”, zei Pasman tegen Saab-watchers Robert van den Oever en Maarten van der Pas. Dan kunnen de schuldeisers fluiten naar hun centen.

Geen geld, geen personeel

Nu er een akkoord over de schulden is, kan de surseance worden opgeheven. Maar volgens Pasman betekent dat niet dat er nieuwe Spyker-wagens uit de fabriek in Zeewolde zullen rollen. Pasman: ‘Als je het bedrijf weer wil opstarten, is er een substantiële investering nodig. Dan praat je al snel over 10 à 20 miljoen euro. En dat geld is er niet’. Werknemers heeft Spyker volgens Pasman ook niet meer: iedereen is ontslagen.

De grootste schuldeiser was de voormalige Britse dochter Saab Great Britain, die 24,9 miljoen claimt. Een akkoord tussen Pasman en Saab GB was gaf de doorslag om het akkoord mogelijk te maken. Volgens het akkoord krijgt Saab GB 61.000 euro, en 48.000 euro uit de verkoop van Spyker-aandelen.

“Het is de sleutel tot een crediteurenakkoord”, zegt Pasman. “Als Saab GB aanspraak had gemaakt op 10 procent van zijn vordering, zoals gebruikelijk, dan hadden we geen akkoord kunnen sluiten. Dan heb je het over 2,5 miljoen en dat was te veel gezien de 4,3 miljoen die beschikbaar is.” Die 4,3 miljoen werd overgemaakt door een onbekende investeerder.

Lees ook op Business Insider

Wat doet Muller?

De rechtbank neemt volgende week vrijdag een definitieve beslissing over het akkoord. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, kan de sportwagenfabrikant uit surseance komen. Dan krijgt topman Victor Muller weer zijn bedrijf in handen. Als eerste zal hij nieuw kapitaal willen aantrekken. Volgens het Saab-blog is het onduidelijk of vliegtuigjesbouwer Volare nog om de tafel zit.

Pasmans kijkt ondertussen met een lichte bevreemding terug op zijn betrokkenheid bij het bedrijf als bewindvoerder en curator. “Het is zeer opmerkelijk dat een onderneming binnen zeven maanden in surseance komt, failliet gaat, het faillissement wordt teruggedraaid en ook nog uit surseance komt.”

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl