De eurolanden en het IMF dicteren ingrijpende hervormingen in de Griekse samenleving. Wat zouden ‘Brussel’, ‘Berlijn’ en ‘Washington’ graag zien veranderen in Nederland? En hoe zouden we het vinden als dat geen vriendelijk verzoek meer is, maar een bevel?

De Grieken hebben het dictaat van de andere eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over zichzelf afgeroepen door jarenlang een wanbeleid te voeren en afspraken niet na te komen. Maar de nu voorgestelde maatregelen die Griekenland moet doorvoeren, gaan wel heel ver. Hoe ver? Dat blijkt als je de zaak omdraait.

In Nederland is namelijk ook het nodige mis. De Europese Commissie beoordeelt jaarlijks hoe landen structureel hervormen en ziet met lede ogen hoe Nederland soms uiterst traag hervormt. Het IMF trekt al jaren aan de bel over de hypotheekrente-aftrek.

Genoeg munitie dus. Hoe zouden wij Nederlanders het vinden als ‘Brussel’ , ‘Berlijn’ en ‘Washington’  het volgende eisenpakket dicteerden:

1. Schaf de hypotheekrente-aftrek meteen af!

Het parlement moet maar even terugkeren van reces. De bestaande geleidelijke beperking van de rente-hypotheekrenteaftrek is immers super traag: sinds 2014 een half procentpunt per jaar eraf,  uitgesmeerd over 28 jaar! Als de hypotheekrente-aftrek volgende week volledig wordt geschrapt tikt de staat op jaarbasis meteen 10 miljard euro binnen.

2. Schaf volgende week ook het lage btw-regime af!

Als de Tweede Kamer dan toch terug is in Den Haag, kunnen ze meteen het belastingstelsel écht hervormen. Het btw-regime is onnodig complex en inefficiënt. Te veel belangengroepen hebben - net als in Griekenland - ooit hun zin gekregen. Stop met alle uitzonderingen voor kappers, boeren, bloemisten en rijwielherstellers. 21 procent btw voor alle goederen en diensten! (nou goed dan, melk en brood blijven 6 procent). Hup 5 miljard euro gewonnen.

3. Verhoog de belasting op niet-groene energie met 100 procent!

Nederland loopt in Europees verband zwaar achter bij het opschalen van duurzame energie. De doelstelling om 14 procent van de energievoorziening duurzaam op te wekken in 2020: dat halen we in het huidige tempo nooit. Dus: verdubbel de accijns op benzine en diesel en doe hetzelfde met de energiebelasting op grijze stroom! Over vijf dagen invoeren graag.

4. Schaf alle belastingvoordelen voor multinationals af!

Nederland belastingparadijs? Had je gedacht. Weg met al die dubieuze fiscale constructies voor multinationals. Denk aan de deelnamevrijstelling en andere fiscale regelingen die het voor internationale bedrijven aantrekkelijk maken om zich op papier in Nederland te vestigen. Afschaffen (met terugwerkende kracht) en geen privileges meer voor trustkantoren.

5. Beperk de WW en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte!

Nederland loopt internationaal uit de pas met de WW-uitkering. Je kunt maximaal 38 maanden WW krijgen. Het kabinet gaat dat vanaf 2016 terugdringen naar 24 maanden, maar daar nemen ze ruim drie jaar de tijd voor! Veel te lang natuurlijk. Graag over twee weken terugbrengen naar 12 maanden. Immers, werklozen zoeken pas serieus naar een baan in de laatste maanden van hun uitkering.

En uiteraard stoppen we per direct met het tot 2 jaar doorbetalen van loon bij ziekte.

6. Verkoop de NS, Schiphol en de haven van Rotterdam!

De NS is verzelfstandigd maar nog altijd voor 100 procent in handen van de overheid. Nergens voor nodig: verkoop het maar aan de hoogste bieder.

Schiphol is voor 92 procent eigendom van de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam en de Rijksoverheid (de overige 8 procent is in Franse handen). Een prachtige asset die interessant is voor talloze kapitaalkrachtige investeerders. De opbrengst gaat in een fonds, dat voor minimaal de helft gebruikt moet worden voor reductie van de staatsschuld.

In dat fonds storten we ook de opbrengsten van de verkoop van het Havenbedrijf Rotterdam. Rotterdam is als grootste haven van Europa immers een aantrekkelijke kandidaat voor privatisering. Misschien interessant voor Chinese kopers? Die schijnen het in Piraeus ook heel aardig te doen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl