Rudy Giuliani, advocaat van Donald Trump en voormalig burgemeester van New York, claimde maandag dat samenzwering (collusion) ‘geen misdaad’ is, in het licht van Ruslands vermeende betrokkenheid bij Trumps verkiezingsoverwinning.

Maar experts noemen zijn uitspraken misleidend en zeggen dat Giuliani voorbijgaat aan waar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller echt over gaat.

“Ik heb in het wetboek van strafrecht zitten zoeken en kom samenzwering niet tegen als misdaad”, zei Giuliani tijdens een interview bij Fox & Friends, een tv-programma waarin zelden kritiek wordt geuit op president Trump en zijn beleid.

Tijdens een interview met CNN zei Giuliani: “Ik weet niet eens of samenzweren met de Russen wel een misdaad is. De echte misdaad is het hacken. De president heeft niet gehackt. Hij heeft niet betaald voor de hacks.”

President Trump heeft al vaak geclaimd dat er 'no collusion' is geweest tussen het Kremlin en zijn verkiezingscampagne. Maar Giuliani ging een stap verder en claimde alvast dat dit sowieso niet illegaal zou zijn. Ook andere conservatieve Trump-aanhangers hebben zich al in dergelijke termen uitgelaten over de mogelijke samenzwering.

'Het is een afleidingsmanoeuvre van Giuliani'

In het Amerikaanse wetboek van strafrecht komt 'collusion' als zodanig inderdaad niet voor. Maar bepaalde interacties tussen een campagneteam en een buitenlandse regering zouden volgens experts wel degelijk onder bestaande wetgeving vervolgd kunnen worden.

"Het is een afleidingsmanoeuvre van Giuliani", zegt Bradley P. Moss, een advocaat in Washington gespecialiseerd in nationale veiligheid, tegen Business Insider.

Hij merkt op dat de term 'collusion' niet voorkomt in de opdracht die onderminister van Justitie Rod Rosenstein formuleerde aan speciaal aanklager Mueller.

"Mueller doet geen onderzoek naar samenzwering als zodanig", zegt Moss. "Hij onderzoekt de mogelijke coördinatie tussen het campagneteam en de Russen, met name daadwerkelijke misdaden die in het verband van die samenwerking zijn gepleegd."

Moss wijst op artikel 18 USC 371: een complot smeden (conspiracy) tegen de Verenigde Staten.

"Specifieke overtredingen zouden waarschijnlijk worden vervolgd aan de hand van strafrechtelijke bepalingen met betrekking tot financieringswetten voor verkiezingscampagnes of hacking. Om een complot succesvol juridisch te vervolgen, is het geen vereiste dat alle deelnemers aan het complot eenzelfde grote rol hebben gespeeld", aldus Moss.

Alex Whiting, hoogleraar rechten aan de Harvard Universiteit en voormalig federaal procureur, zegt tegen Business Insider dat er inderdaad "geen misdaad genaamd 'collusion' is, maar Giuliani heel goed weet dat er genoeg daadwerkelijke misdaden zijn die hiermee gepaard gaan".

"Russische bedrijven en individuen zijn al aangeklaagd voor samenzwering tegen de VS als gevolg van hun vermeende inmenging in de verkiezingen en het hacken en distribueren van e-mails", aldus Whiting. "Als Amerikaanse burgers deze activiteiten doelbewust hebben ondersteund, wat omschreven zou kunnen worden als 'collusion', dan kunnen ook zij aangeklaagd worden wegens samenzweren tegen de VS."

Whiting voegt toe dat er ook verschillende aanklachten mogelijk zijn wegens overtredingen bij de verkiezingscampagne, "in het bijzonder het verbod op buitenlandse donaties aan campagnes, mocht ontdekt worden dat Amerikanen met Russen hebben samengezworen om de verkiezingen te beïnvloeden".

Asha Rangappa, senior lector van het Jackson Institute for Global Affairs aan de Yale Universiteit en voormalig special agent voor de FBI, liet zich maandag op CNN en Twitter in vergelijkbare termen uit.

"Samenzweren tegen de VS en medeplichtigheid, zijn vormen van 'collusion' die wel degelijk een misdaad zijn. En zelfs als bepaalde daden niet volledig voldoen aan een definitie in het wetboek van strafrecht, dan blijft samenzweren met de Russen een probleem", aldus Rangappa op Twitter.

LEES OOK: Is Trump een landverrader? En wat zijn dan de consequenties? Dit zeggen juristen