• Topeconoom Nouriel Roubini vreest dat de groei van de wereldeconomie stagneert en dat prijzen te sterk stijgen.
  • ‘Dr Doom’, zoals hij ook wel genoemd wordt, waarschuwt dat te veel economische noodsteun,  groeiende schulden en toenemende schaarste zullen leiden tot stagflatie: een combinatie van lage economische groei en hoge inflatie
  • Roubini luidt onder andere de noodklok over speculatie op de financiële markten.

De wereldeconomie zou binnenkort weleens twee grote klappen tegelijkertijd te verduren kunnen krijgen, waarschuwt econoom Nouriel Roubini in The Guardian: stagnerende economische groei en fors stijgende prijzen. Die combinatie wordt ‘stagflatie’ genoemd.

De hoogleraar economie aan New York University, met de bijnaam Dr. Doom vanwege zijn neiging tot sombere voorspellingen, voorziet dat centrale banken en overheden de weg voorbereiden voor een nieuwe financiële crisis. Of zoals Roubini het beschrijft “de moeder van alle stagflatoire schuldencrises.”

Een serie van irrationele excessen

De Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse overheid hanteerden de afgelopen tien jaar een extreem soepel fiscaal en monetair beleid. De centrale bank duwde rentes omlaag en de overheid gaf veel geld uit om de economie te stimuleren. Iets dergelijks gebeurde ook in veel andere westerse landen.

Tijdens de coronacrisis hebben landen alleen maar meer ingezet op dit beleid. Volgens Roubini heeft dit ervoor gezorgd dat er tal van zeepbellen zijn ontstaan met opgeblazen prijzen van aandelen, huizen en andere beleggingen. Dit is gepaard gegaan met de grootschalige creatie van meer schuld.

De econoom wijst onder meer naar de hypes rond cryptovaluta, meme-aandelen en het groeiende aantal kleine beleggers die met beursapps als Robinhood eenvoudig aandelenkoersen kunnen beïnvloeden.

Volgens Roubini zijn dit allemaal symptomen van “irrationele uitbundigheid”. Hij verwacht dat er uiteindelijk ook in de reële economie sterkere inflatie zal optreden, ofwel een stevige stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dat zet druk op financiële markten en kan ook tot toenemend protectionisme leiden.

‘Crisis van de jaren 70 gecombineerd met de schuldencrises na 2008’

Roubini wijst er ook op dat overheden veel geld hebben geleend voor hun stimuleringsplannen. Daardoor dragen zij meer schuld dan vijftig jaar geleden.

Het afbetalen van overheidsschulden kan een serieus probleem worden. Dit beperkt ook de ruimte van overheden om banken, bedrijven of huishoudens te voorzien van noodsteun, als er weer een wereldwijde recessie komt.

Centrale banken zitten eveneens in het nauw, aldus Roubini. Als ze rentes verhogen om de inflatie te temmen, lopen ze het risico dat de economische groei wordt afgeremd, bedrijfsfaillissementen toenemen en regeringen meer moeite hebben om hun stimuleringsplannen te financieren. Maar als de rente te lang laag blijft, neemt het risico op sterke inflatie en daarmee geldontwaarding toe,

“We gaan de stagflatie van de jaren zeventig combineren met de schuldencrises van 2008 en erna. Het is niet de vraag of dit gaat gebeuren, maar wanneer”, concludeert Roubini.

LEES OOK: ‘Dr. Doom’-econoom Nouriel Roubini zegt dat de beurzen nogal ‘zeepbelachtig’ zijn en dat beleggers te veel risico nemen