De prijzen van tabak lagen in juli bijna 19 procent hoger dan in juli 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De forse prijsstijging komt door twee accijnsverhogingen dit jaar. De accijns op een pakje sigaretten is daardoor met 1,14 euro verhoogd.

Meer dan driekwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat inmiddels uit belasting, in de vorm van accijns en btw.

In 2019 stroomde er ruim 2,5 miljard euro in de Nederlandse schatkist door accijns op tabak.

Sigaretten en andere rookwaren zijn in Nederland afgelopen jaar fors duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren de prijzen van tabak afgelopen maand bijna 19 procent hoger dan in juli vorig jaar.

De forse prijsstijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen dit jaar. Per 1 april is de accijns op een pakje van 20 sigaretten met 1 euro verhoogd, nadat de accijns op 1 januari al met 14 cent omhoog was gegaan. Op 50 gram shag wordt per 1 april 2,50 euro extra accijns geheven.

De accijns op sigaren werd dit jaar alleen in januari beperkt verhoogd, vandaar dat de prijsstijging daar gemiddeld nog het minst sterk uitpakte.

Meer dan driekwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat inmiddels uit belasting, in de vorm van accijns en btw. Nooit eerder was het bedrag van een accijnsverhoging bovendien zo groot als bij de verhoging in april, stelt het CBS.

Het statistiekbureau constateert verder dat de prijsstijging van rookwaren dit jaar procentueel gezien de grootste is na die van februari 2005. Door accijnsverhoging stegen de prijzen destijds met 20 procent. Tussendoor veroorzaakten accijnsverhogingen in 2008 en 2013 ook voor flinke prijsstijgingen.

Tabak is veel sneller in prijs gestegen dan andere producten

Sinds juli 2000 is tabak in Nederland meer dan drie keer zo duur geworden. Andere accijnsplichtige genotsartikelen zijn veel minder in prijs gestegen. Ter vergelijking: de prijs van alcoholhoudende dranken steeg in dezelfde periode met 40 procent.

Alle consumentengoederen en -diensten tezamen zijn sinds het begin van deze eeuw met 45 procent in prijs toegenomen.

De overheidsinkomsten uit accijns op tabak zijn de laatste decennia eveneens aanzienlijk opgelopen, van bijna 1,6 miljard euro in 2000 tot ruim 2,5 miljard euro vorig jaar.

Nederland behoort tot de top van de eurozone qua prijsstijging van tabak

Nederland is overigens niet het enige land dat de prijzen voor tabak flink heeft opgeschroefd. Ook in andere Europese landen zijn de prijzen van sigaretten en shag hard gestegen sinds 2000.

In de Baltische landen was de prijsstijging in deze periode relatief het grootst. Ook in Frankrijk, Slovenië en Slowakije zijn de tabaksprijzen procentueel harder gestegen dan in Nederland. In Frankrijk zijn rookwaren inmiddels drieënhalf keer zo duur als in 2000.


Lees meer over roken: