Toekomstige tekorten aan goed geschoold personeel zijn een veel groter probleem voor de arbeidsmarkt, vergeleken met een nieuwe automatiseringsgolf.

Het debat over een nieuwe automatiseringsgolf leeft weer volop en onlangs schaarde minister Asscher van Sociale Zaken zich bij degenen die beducht zijn voor de effecten van verdere technologisering op de werkgelegenheid.

Maar daar ligt helemaal niet het grootste probleem voor de arbeidsmarkt, stelt onderzoeker Charissa Freese van de universiteit van Tilburg, tegenover economenplatform Me Judice.

Tekort geschoolde werknemers

Aan de ene kant zorgt verdere automatisering van productieprocessen ervoor dat de kenniseisen voor werknemers toenemen. Tegelijk neemt het totale arbeidsaanbod door de vergrijzing (meer 65-plussers) en de ontgroening (minder jongeren ) af.

Gevolg van deze twee ontwikkelingen is volgens Freese een oplopend tekort aan goed geschoold personeel. Ofwel: een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Probleem voor bedrijven is dat het erg lastig is om verder dan een jaar vooruit te kijken, als ze proberen te formuleren welke vaardigheden ze in de toekomst nodig hebben. Ondernemers worden aan de ene kant geconfronteerd met snelle technologische veranderingen, maar reageren daar in hun personeelsbeleid vaak te traag op.

Freese ziet een oplossing van deze problemen onder meer bij een personeelsbeleid dat qua scholingsmogelijkheden niet alleen vaste werknemers, maar ook flexwerkers kansen biedt. En bedrijven moeten nauwere relaties aanknopen met opleidingsinstituten om de behoefte aan andere vaardigheden sneller te kunnen aankaarten.

Lees ook op Business Insider

Zie het video-interview van Charissa Freese met Me Judice.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl