De werkplek is de afgelopen decennia op vele vlakken en in een enorm tempo veranderd. We zijn overgegaan van de typemachine naar de tekstverwerker en van de memo naar e-mail – de digitale revolutie heeft geen enkele branche onberoerd gelaten. We zullen ons steeds sneller opnieuw moeten uitvinden om relevant en inzetbaar te blijven.

De robots komen

Een recent onderzoek van Oracle HCM, uitgevoerd door BI Studios in de VS en Europa, wees uit dat de overgrote meerderheid (78%) van de respondenten gelooft dat de opkomst van robots en kunstmatige intelligentie op een of andere manier in de komende drie jaar effect zal hebben op hun bedrijf.

Ongeveer de helft van hen denkt zelfs dat de impact significant zal zijn.

Vier belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

  1. Een meerderheid (63%) denkt dat robotisering de komende 3 jaar impact zal hebben op hun bedrijfstak. De Fransen geloven dit het meest (70%), de Duitsers het minst (57%).
  2. De kans dat de werkloosheid toeneemt nu er meer banen door automatisering worden overgenomen, is een zorg die breed gedeeld wordt door directies. In Nederland en Duitsland (beide 69%) leeft die zorg het meest.
  3. Van alle respondenten denkt 20% dat het aantal banen dat gecreëerd wordt, groter is dan het aantal banen dat verdwijnt; 40% denkt juist dat het aantal gecreëerde banen kleiner is. Het voorzien (netto) verlies aan banen komt voort uit de zorg dat het onwaarschijnlijk is dat werknemers zich snel genoeg kunnen ‘heruitvinden’.
  4. De grootste obstakels zijn weerstand in de organisatie en vaardigheden. Het onderzoek laat een breed gedeelde zorg zien. Een gebrek aan vaardigheden wordt als het grootste obstakel gezien bij het omarmen van nieuwe technologieën. HR kan hier een ‘gamechanger’ zijn voor werknemers.

Hoe HR kan helpen

HR zal een rol moeten vervullen in het begrijpen van de implicaties van robotisering, zegt Andy Campbell, HCM strategy director bij Oracle.

“We moeten betrokken worden bij het plannen van ‘de workforce van de toekomst’. We moeten nadenken over vaardigheden, competenties en persoonlijke kwaliteiten die vereist zijn, zegt hij. “Ook moeten we bepalen hoe we de juiste nieuwe strategieën toepassen voor het sourcen, recruiteren, ontwikkelen en behouden van deze talenten. Dit vereist goede data en wendbare, flexibele systemen die innovaties niet afremmen maar juist faciliteren.”

Met andere woorden: HR zal een op data gebaseerde aanpak moeten hanteren bij het ontwikkelen van de workforce zodanig dat ze niet overbodig zijn op het moment dat de robots daadwerkelijk arriveren.

Lees ook op Business Insider

Meer informatie over hoe de Oracle Human Capital Management Cloud organisaties kan helpen om de robots een stap voor te blijven? Lees het rapport.

Dit artikel is gesponsord door Oracle HCM.