De Nederlandsche Bank gaat vanaf 2018 geen lagere buffereisen hanteren voor verzekeraars als ze NHG-hypotheken verstrekken. Dat kan betekenen dat verzekeraars straks minder rentevoordeel zullen geven als je er een hypotheek afsluit.

Wie een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie afsluit, krijgt bij banken en verzekeraars tot 0,8 procentpunt rentekorting. Dergelijke hypotheken gelden als een minder risicovol product waardoor financiële instellingen minder bufferkapitaal hoeven aan te houden en dus ook minder rente hoeven te rekenen.

Aan het principe van NHG veranderd niets. In de praktijk blijft het zo dat als een woning gedwongen moet worden verkocht de eventuele restschuld wordt betaald met geld uit het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) dat de regeling uitvoert. Het risico voor de hypotheeknemer, dat wil zeggen de bank of verzekeraars, blijft laag.

Maar desondanks gelden voor verzekeraars na 2018 geen lagere buffereisen, zo schrijft Het Financieele Dagblad woensdag.

Strengere regels voor verzekeraar

Toezichthouder DNB stelt dat ze weliswaar beseft dat het risico op dergelijke leningen heel gering is, maar dat ze niet kan afwijken van de internationale regels rond het toezicht op verzekeraars die op 2018 van kracht worden; voor de liefhebbers: Solvency II.

Volgens die nieuwe regels is een hypotheek een hypotheek, NHG of niet. Dat is wrang voor verzekeraars, omdat het voor de banken bij NHG-leningen vooralsnog ook na 2018 een afwijkende risico-afweging blijft maken.

Voor de consument kan dit slecht uitpakken. Juist de afgelopen jaren hebben verzekeraars zich op de hypotheekmarkt gestort als alternatieve belegging voor obligaties die vanwege de lage rente niets meer opleveren. Ze springen daarmee in een gat dat de banken hebben laten vallen. Het gevolg was dat de huizenkoper uit meer hypotheekaanbieders kon kiezen.

Vanaf 2018 dreigen de verzekeraars lastiger te kunnen concurreren met de banken op de markt voor NHG-hypotheken. Ze kunnen huizenkopers aan de onderkant van de markt - vanaf 1 januari 2016 kun je NHG-garantie krijgen op hypotheken tot 225.000 euro - daardoor waarschijnlijk een minder goede rente bieden dan banken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl